(Minghui.org)

חברי פרלמנט רבים בצ'כיה הביעו דאגה לגבי הפרקטיקה של רציחת אסירי מצפון בשל איבריהם וגינו את פעולות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בסוגיה הזאת. בתגובה למכתבים ששלחה להם אגודת הפאלון דאפא בצ'כיה חברי הפרלמנט האלה ומדינאים נוספים הצהירו שהרדיפה נגד הפאלון גונג (פאלון דאפא) היא הפרה בוטה של זכויות אדם.

להלן הצהרות של שניים מבין המדינאים, התומכים בהתנגדות השקטה של הפאלון גונג לרדיפה בסין ומגנים את רצח המתרגלים בעבור איבריהם בידי המק"ס.

מריאן יוריקה, חבר פרלמנט וסגן ראשון של יו"ר מפלגת האיחוד הדמוקרטי הנוצרי

חבר הפרלמנט וסגן יו"ר מפלגת האיחוד הדמוקרטי הנוצרי מריאן יוריקה ציין: "אני מודה לכם על מכתבכם במייל ואני מתנגד תקיף לקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעבור רווח ללא הסכמתם. אני מודה לכם על המידע המספק ראיות חשובות לגבי הפרקטיקה הזאת בסין. אני מקווה שיש לכם סובלנות רבה להתמיד במאמציכם לסיים את הרדיפה הזאת".

מרטין קארוואט, ראש עיריית מסטו פרדוביק

מרטין צ'ארוואט (Charvát), ראש עיריית město Pardubice אמר: "אני מגנה אישית את הזוועות שנעשו לאנשים חפים מפשע והסרה לא רצונית של איברים מאנשי אמונה בשל רווח. אני חושב שזה בלתי אנושי וברברי בימים אלה ובתקופה הזאת של חברה דמוקרטית מתקדמת".