(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג הואנג יון-לונג מהעיר שי-דזווי-שאן בנינג-שיאה היה עצור במרכז המעצרים בעיר כשהוא על סף מוות. המשטרה שחששה לשאת באחריות למצבו שחררה אותו בערבות לטיפול רפואי. הוא חזר לביתו בסוף יולי 2018.

מעצר בשל אמונתו, ללא עילה חוקית

ב-10 במאי 2018 הקיפו 7 שוטרים את ביתו של מר הואנג ופשטו על הבית. הם באו ממחלקת המשטרה, מחלקת ביטחון הפנים ומתחנת משטרה מקומיים בשי-דזווי-שאן. השוטרים שפשטו על הבית החרימו חפצים אישיים ובכלל זה מחשבים, מדפסות, ספרי דאפא וחומרי מידע לגבי הפאלון דאפא.

הפשיטה הייתה בהנחיית הוועדה הפוליטית-משפטית של המפלגה (PLAC) ו"משרד 610". באותו יום פשטו השוטרים גם על בתיהם של 14 מתרגלים נוספים. כמה מתרגלים הושארו במעצר וכמה שוחררו באותו היום.

מר הואנג נלקח בחשאי למחלקת ביטחון-הפנים שם נעצר ונחקר.

למחרת נשלח למרכז המעצרים בעיר. הוא סבל מדימום בשתן ולא יכול היה לעכל מזון. הרופאים אבחנו אצלו סרטן. הוא הוחזק במעצר במשך חודשיים עד שהגיע לסף מוות לפני שהסכימו לשחרר אותו.

מר הואנג בשנות ה-60 הוא ממוצא סיני מונגולי והוא פרש לגמלאות מתעשיית הפחם והחשמל בג'ינג-יואן שבפרובינציית גאן-סו. אחרי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית החלה ברדיפה נגד הפאלון גונג, נסע מר הואנג לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. הוא נעצר ונשלח למחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים. עקב המכות שקיבל נשברו לו כמה צלעות. ביתו עבר חיפוש מספר פעמים, הרשויות סחטו ממנו כסף ועצרו שוב ושוב ללא עילה חוקית במהלך שנות הרדיפה.