(Minghui.org)

השופט המכהן במשפט של מתרגל הפאלון גונג מר מו יי-שאן הריע לטיעוני ההגנה, אך עדיין גזר על מר מו תקופת מאסר בכלא, תחת לחץ "משרד 610".

"משרד 610" הוא סוכנות הפועלת מעל לחוק ובכוחה לעקוף את המערכת המשפטית, כשמטרתה הבלעדית היא להוציא לפועל את הרדיפה של המשטר הקומוניסטי נגד הפאלון גונג.

מר מו בן ה-36 תושב מחוז פנג-שי נעצר ב-13 במארס 2017 בעודו משוחח עם אנשים בצ'נג-דו על הפאלון גונג, הידוע גם בשם "פאלון דאפא". זוהי שיטה רוחנית לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

עורך דינו של מר מו סיבב אותו בכחש, ושכנע אותו להסכים להודות באשמה, ולסרב להיפגש עם אביו.

אביו, מו מינג-שואה, גם הוא מתרגל פאלון גונג. הוא ידע שאין כל חוק בסין הרואה את האמונה בפאלון גונג כפשע. הוא היה נחוש להיאבק למען הצדק לבנו. הוא פיטר את עורך הדין יום לפני השימוע בבית הדין ב-19 ביוני 2018 והפך לסנגור של בנו. לדברי מקורות פנימיים זו הפעם הראשונה של מקרה כזה באזור.

התובע האשים את מר מו הבן ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק", נוסח סטנדרטי המשמש את המשטר הקומוניסטי להפליל ולכלוא פאלון גונג.

מר מו האב הפריך את האשמות התביעה. הוא ציין שהקונגרס העממי הלאומי, גוף החקיקה של סין, מעולם לא חוקק חוק המתייג את הפאלון גונג ככת ושלפיכך לא היה צריך מלכתחילה להעמיד לדין את בנו על כך שתרגל את זכותו החוקתית לחופש אמונה.

התובע טען שמו הבן הפיץ מידע על הפאלון גונג ושזה אינו חוקי. הוא ציטט שתי הודעות שפורסמו על ידי משרד העיתונות וההוצאה לאור של סין מיולי 1999 האוסרות הוצאה לאור של ספרי פאלון גונג.

אך מו האב הגיב שהמשרד פרסם ביטול לאיסור ב-2011 (♦ משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג ) ושזה חוקי לחלוטין להחזיק ולהפיץ ספרי פאלון גונג וחומרי מידע. יתר על כן, הוא טען שהפצת חומרים כאלה על ידי בנו לא גרמו נזק כלשהו לאף אחד, קל וחומר לא ערערו את אכיפת החוק.

השופט וואנג הורה על הפסקה של 15 דקות. במהלכה, הוא החזיק בדף טיעוני ההגנה של מר מו האב, ושאל כל הזמן אם הוא כתב כל דבר בעצמו.

כשמר מו האב אישר שהוא זה שכתב את הצהרת ההגנה, השופט וואנג שיבח אותו ואמר: "זה נכתב היטב, כתוב היטב. הגיוני מאוד ומשכנע. [תרגול בפאלון גונג] הוא חוקי".

אולם כשהתחדש השימוע התובע אמר ש"משרד 610" חושב שהראיות להרשעה מספיקות כדי לגזור על מו הצעיר תקופת מאסר.

בסוף השימוע השופט וואנג גזר על מר מו הצעיר 3 וחצי שנים בכלא וקנס אותו ב-3,000 יואן. מר מו הודיע מיד שיערער על פסק הדין.