(Minghui.org)

התחלתי לתרגל פאלון דאפא בשנת 1995. לאחר שהמפלגה הקומוניסטית הסינית החלה ברדיפה ביולי 1999 נסעתי פעמיים לבייג׳ינג כדי לעתור למען זכותי לתרגל פאלון דאפא. נעצרתי על ידי המשטרה אבל הצלחתי להימלט באמצעות מחשבות נכונות.

לסלק החזקות

בשנת 2004 למדתי איך להשתמש במחשב ולהיכנס לאינטרנט. ניסיתי להבהיר את העובדות על הדאפא דרך האינטרנט אבל התוצאה לא הייתה מספקת. אחר כך התחלתי בהדרגה להתרשל בטיפוח ופיתחתי החזקות רבות.

באותו זמן גם התגרשתי והתחלתי להשתמש במדיות חברתיות כמו WeChat ו-Tencent QQ. עולם החולין פיתה אותי וסטיתי עוד יותר מהטיפוח. לא הצלחתי להתרכז בעת לימוד הפא או להירגע בעת ביצוע תרגילי הדאפא. רמת השין-שינג שלי נפלה ואפילו נאבקתי עם אחרים.

יום אחד נפלתי ונפגעתי קשה בעצם הירך. סוף סוף הבנתי את חומרת הבעיה שלי והחלטתי שאמחק את ה-WeChat ואת ה-QQ.

בערך באותה תקופה פורסמה הודעת אתר מינג-הווי ״מה שכל תלמידי הדאפא חייבים לדעת״. הוארתי לכך שלא מדובר רק בשיקולי בטיחות אלא שזהו גם סימן לכך שתיקון הפא התקדם לשלב חדש. מיד מחקתי את ה-WeChat, ה-QQ, ה-Taobao ותוכנות אחרות מהטלפון שלי ועברתי לטלפון פשוט. מאז חל שיפור עצום במצב הטיפוח שלי. הצלחתי להגיע למצב של שקט ברגע שהתיישבתי לבצע את התרגיל החמישי והגעתי למצב של הארה הדרגתית באותו לילה. העין השמימית שלי נפתחה גם כן. הצלחתי להתמקד בעת לימוד הפא ומצאתי שקט פנימי.

עכשיו אני לומדת את הפא, מבצעת את תרגילי הדאפא, שולחת מחשבות נכונות ויוצאת להבהיר את האמת מדי יום. זה מרגיש כאילו רק התחלתי לטפח שוב.

במשך שנים רבות לא הצלחתי להיות חרוצה. רציתי להשתפר אבל לא ידעתי איך. תודה לך, מאסטר, שעזרת לי לחזור אל המסלול!