(Minghui.org)

מר לו שו-בין שוחרר מהכלא ב-17 במאי 2018 כשהוא רזה עד מאוד ובטנו נפוחה. 15 יום קודם לכן הוא אובחן עם סרטן הכבד ומיימת בחלל הבטן.

מר לו תושב העיר דונג-באו נעצר ב-2 בפברואר 2015 אחרי שהלשינו עליו שהפיץ חומרי מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

טרם החל לתרגל פאלון גונג ב-2012, מר לו היה ידוע כבעל מזג רע. הוא נהג להכות את אשתו ובתו לעתים קרובות על כל דבר פעוט, ופעם אף רדף אחרי שוטר תנועה שהוציא לו דו"ח תנועה. אחרי שהחל לחיות על-פי עקרונות הפאלון גונג – "אמת-חמלה-סובלנות" – הוא השתנה לחלוטין.

לאחר שחווה בעצמו את ההשפעה הטובה של הפאלון גונג, הוא ניצל כל הזדמנות ליידע אנשים שהשיטה אינה דומה כלל למה שאומרת התעמולה של המדינה. זה הוביל אותו למעצר משטרה בפברואר 2015. ב-9 ביולי אותה שנה הוא הועמד למשפט ונגזרו עליו 3 וחצי שנים בכלא.

כשהיה עצור במרכז המעצרים לפני המשפט, אובחן אצלו דלדול עצם, והוא איבד את היכולת שלו ללכת ללא סיוע, המשטרה בכל זאת הצליחה להכניס אותו לכלא מו-דאן-ג'יאנג לשלושה חודשים ולאחר מכן העבירו אותו לכלא הו-לאן.

משפחתו של מר לו דרשה שישחררו אותו מסיבה רפואית, אבל בכירים בכלא הו-לאן טענו שאינו חולה מספיק כדי לשחררו.

באפריל 2017, משום שתרגל את תרגילי הפאלון גונג בכלא, היכו אותו עד שהיה לו דימום בעין.

במהלך שיחה טלפונית מהכלא בפברואר 2018, מר לו התלונן בפני משפחתו שאין לו תיאבון כלל, הוא כל הזמן מקיא וסובל מרגליים נפוחות.

כשמשפחתו ביקרה אותו בכלא ב-3 באפריל, הם העירו שהוא נראה רזה בצורה קיצונית.

ב-23 באפריל רשויות הכלא צלצלו למשפחה להודיע שמר לו אובחן עם שחמת כבד ושהם נדרשים לשלם כדי לכיסוי העלויות הרפואיות שלו. משפחתו אולצה להעביר 2,000 יואן לכלא, אף על-פי שהכלא חייב מבחינה חוקית לספק טיפול רפואי לאסירים שלו. מה גם, שהמשפחה כבר שילמה 200 יואן לרכישת ביטוח רפואי עבור מר לו עם כניסתו לכלא.

רשויות הכלא צלצלו שוב ב-26 באפריל להודיע שמצבו הרפואי של מר לו התדרדר. יומיים לאחר מכן בני משפחתו ביקרו אותו והבחינו שבטנו נפוחה מאוד. הוא סיפר שהיו לו בעיות להירדם. משפחתו הפקידה 700 יואן בבית החולים של הכלא, אבל בית החולים לא השתמש מעולם בכסף וגם לא החזירוֹ למשפחה לאחר מותו.

ב-2 במאי רשויות הכלא צלצלו למשפחה בפעם השלישית לומר שהוא סובל מסרטן בכבד, מיימת בחלל הבטן ואבנים בכליה. הם הציעו לשחרר אותו מסיבה רפואית, אבל עד ה-8 במאי משרד המשפטים בדונג-נינג לא קיבל עדיין את הבקשה לשחרור. יומיים לאחר מכן שלח המשרד אנשים לבדוק את מצבו של מר לו.

ב-17 במאי קיבל מר לו שחרור סוף סוף . אך הוא לא יכול היה לשבת, לאכול או לישון במנוחה במהלך ימיו האחרונים. הוא מת 12 יום לאחר שחרורו.

כתבה הקשורה לנושא:

 Seven Tried in Heilongjiang for Distributing Information, Calligraphy Containing “Truthfulness-Compassion-Forbearance