(Minghui.org)

המאסטר אמר:

"תלמידי הדאפא כגוף אחד, במהלך אימות הפא, כשפועלים בתיאום, כוח הפא יהיה מאוד גדול." ("ביאור הפא בחג הפנסים 2003 בוועידת הפא במערב ארה"ב")

לאחרונה חוויתי והייתי עדה לכוח של הדאפא כאשר שלחנו מחשבות נכונות כגוף אחד כדי לעזור למתרגלת עמיתה להתגבר על קארמת מחלה.

נהגתי לשלוח מחשבות נכונות בצורה מכנית, מבלי לייחס להן חשיבות גדולה כי רק לעתים רחוקות הרגשתי משהו. למרות שיכולתי להרגיש שדה אנרגיה חזק מדי פעם, לא ידעתי אם למחשבות הנכונות שלי היה איזה שהוא אפקט.

למתרגלת עמיתה, לילי (שם בדוי), היו כל כך הרבה בעיות במשפחה שהיא נאלצה להשקיע חלק גדול מזמנה בטיפול בהן, והיא הייתה שקועה ברגשנות. הכוחות הישנים ניצלו את הפרצה הזאת, והתפתחו אצלה סימפטומים של מחלה.

אפילו התפתחו שלפוחיות על מותניה. יש אמרה ישנה האומרת שכאשר שלפוחיות כאלה מכסות את המותניים במעגל, האדם ימות, כי אין לזה מרפא.

בהתחלה היא לא התייחסה לזה, אבל השלפוחיות הלכו וגדלו. בינתיים היו לה כאבים עצומים. לפעמים היא לא ישנה בלילה מרוב כאבים.

כמה הציעו שהיא תפוצץ את השלפוחיות עם מחט ותיתן לנוזל לנזול החוצה. היא לא הקשיבה. מתרגל אחר העיר: ״זו אשליה ועלינו לשלוח מחשבות נכונות כדי להעלים אותה.״

בשעה ששלחנו מחשבות נכונות לילי הצליחה בהדרגה להתיישב למרות הכאב, והצטרפת לשליחת מחשבות נכונות. הכאב נחלש, כך שהמשכנו ללמוד את הפא ולשלוח מחשבות נכונות מדי שעה. יומיים אחר כך היא החלימה.

לילי שיתפה אותי מאוחר יותר שכאשר שלחנו מחשבות נכונות יחד, הלבבות שלנו היו טהורים, ולכן זה היה מאד עוצמתי. כך חוויתי גם אני את תוצאת הכוח של המחשבות הנכונות כאשר שיתפנו פעולה כגוף אחד.