(Minghui.org)המורה אמר:

"... כי רדיפה כפויה שלא מכירים בה היא בניגוד לחוק, גם העקרונות הישנים של היקום לא מרשים את זה. רדיפה לא הגיונית היא בהחלט לא בסדר, כך שגם הכוחות הישנים לא מעזים לעשות את זה. כלומר עשו את המיטב כדי ללכת ישר." ("הרצאת הפא בוועידת הפא במערב ארה"ב בחג הפנסים בשנת 2003")

במהלך 20 שנות הרדיפה, למתרגלים רבים היו אולי מחשבות שהכירו ברדיפה. למשל: ״מה אם אתפס?״ או ״מה אעשה אם אגיע לבית הסוהר?״ מחשבות כאלה עלו בנו כשהתכוננו לפעילויות של אימות הפא. כמה ממחשבותיי היו אפילו די מוזרות. למשל, הייתה לי מחשבה כמו: ״אילו מכנסיים עדיף ללבוש בכלא?״ או ״אולי כדאי ללבוש עוד כמה בגדים כדי שאוכל לכבס בכלא.״ מחשבות כאלה עלו כאשר הייתי מתלבשת לפני שהייתי יוצאת לדבר עם אנשים על הפאלון גונג.

לפעמים המחשבות היו עולות אפילו כאשר פשוט ישבתי ושיננתי את כתביו של מאסטר לי: ״ כשאהיה בבית הסוהר עליי פשוט להישאר בתנוחה הזו ולשנן את הדאפא.״ הבנתי שהכוחות הישנים כופים עלינו מחשבות על הרדיפה. אלה לא היו מחשבות שלי.

אנחנו נופלים למלכודות שהכוחות הישנים מציבים כאשר אנחנו הולכים בעקבות חוט המחשבה שלהם. זה כמו להכיר ברדיפה שהם מנסים לכפות עלינו, ולקבל אותה.

הנה כמה דוגמאות לקבלה או לשלילה של המחשבות שהכוחות הישנים כופים עלינו:

פעם מתרגל עמית ואני הלכנו לחטיבת ביטחון-הפנים של מחלקת משטרה כדי לדבר איתם על הפאלון גונג. המחשבה: ״מה אם יעצרו אותי?״ עלתה בי בדיוק לפני שיצאנו. לא שללתי אותה ולא נפטרתי ממנה מיד. במקום זאת הלכתי בעקבות המחשבה ופעלתי לפיה. השארתי בבית כמה עשרות שטרות כסף שהיו עליי ועליהם מידע כתוב על הדאפא, והחבאתי את מכשיר הMP שלי. בסופו של דבר אכן נעצרתי יותר מאוחר והוחזקתי במעצר מספר חודשים.

בפעם אחרת הלכתי לבית כלא כדי להחזיר מתרגלת עמיתה הביתה. ״מה אם יעצרו אותי סוכנים של משרד 610?״ המחשבה עלתה בי כאשר יצאתי מהבית. דחיתי את המחשבה מיד: ״זו אינה מחשבתי. איש אינו ראוי לרדוף אותי.״ מאוחר יותר באמת נעצרתי אבל הפעם שוחררתי תוך שעה.
השאלה אם מתרגל יכול לעצור את הרדיפה של הכוחות הישנים תלויה בכל מחשבה ומחשבה. כל עוד נוכל להבחין במחשבות הרעות שהכוחות הישנים שמים עלינו ולדחות אותן עם מחשבותינו הנכונות, הרדיפה של הכוחות הישנים לא תוכל לחדור לעולם האמיתי, והם יתמוססו לפני שנדע זאת.