(Minghui.org) [תקציר] בשנת 2018 היו 156 מקרים שבהם נעצרו והואשמו מתרגלי פאלון גונג ברחבי סין, ועניינם הוחזר מבית המשפט למשרד התביעה. רובם אפילו הוחזרו למשטרה. 10 מתרגלים שוחררו.

אחת המתרגלות נעצרה בשכונת מגוריה לאחר שחילקה עלונים הקשורים לפאלון גונג. מתרגלת אחרת נעצרה תוך כדי נסיעה באוטובוס שם צולמה והוקלטה מספרת לאחד הנוסעים על הרדיפה נגד הפאלון גונג, אחד המתרגלים נסע במונית וסיפר לנהג על פאלון גונג. הנהג נסע ישר למשטרה והסגיר אותו. מתרגלת נעצרה לאחר שדיברה עם אנשים ברחוב על פאלון גונג. עוד מתרגל נעצר במחוז הה-ביי לאחר ששלח מכתב למחלקת הפרסום הממשלתית בסין עם בקשה לבטל את האיסור של המשטר להדפיס ספרים של פאלון גונג. עוד מתרגלת נעצרה לאחר שחזרה מהונג קונג ובתיקה מצאו ספרים של פאלון גונג.

עורכי הדין של העצורים טענו לחפותם וציינו כי על פי החוק בסין אמונה או תרגול בפאלון גונג אינו מהווה עבירה, אך חרף זאת רוב המתרגלים היו עצורים בין כמה חודשים לשנתיים עד שעניינם נדון שוב בפרקליטות, או שתיקם הוחזר למשטרה על ידי בית המשפט בשל חוסר בראיות מספקות. בסופו של דבר שוחררו 10 מתרגלים ללא מאסר.

שחרור האסירים נבע גם משיקול דעת של בית המשפט לחוסר ראיות ולכן התיקים הוחזרו לפרקליטות או למשטרה. חלק נבע מלחץ המשפחות, או מפרסום המקרה ויצירת דעת קהל בתוך סין ומחוץ לסין, או מעצומה שתושבי העיר של אחד העצורים חתמו עליה וקראו לפרקליטות לחזור בה מהתביעה. בנוסף כמובן היו אלה עורכי הדין שנשכרו להגן על העצורים וציינו בבית הדין כי אין בסין שום חוק שעל פיו ניתן להאשים מתרגלי פאלון גונג בעצם האמונה או בתרגול השיטה, ולכן הם טענו לחפות מרשיהם.

לפירוט כל המקרים והערים בהם בוצעו המאסרים נא להיכנס למאמר המקור באנגלית, בקישור מטה.

למאמר קודם בנושא:

▪ המחצית השנייה של 2017: 66 תיקים של מתרגלי פאלון גונג נדחו על ידי משרד התביעה והוחזרו למשטרה; 22 מתרגלים שוחררו