(Minghui.org) הסינים מזמן הוקירו את המוסריות של חמלה ומחילה, וסיפורים מההיסטוריה הכילו את הערכים האלה והעבירו אותם הלאה.

לסלוח לאלה שניתן לסלוח להם

ב"תקופת האביב והסתיו" (770-476 לפני הספירה) מלך ליאנג לא הצליח להחליט איך לנהל מקרה מסוים. הוא ופקידיו התלבטו אם להעניש את הנאשמים או לשחררם.

המלך קרא לפאן לי שהיה ידוע בחוכמתו ובעצותיו.

"אני רק איש פשוט", אמר פאן לי. "אינני יודע איך לפסוק בדברים".

"אך יש לי שתי חתיכות אבן ירקן בבית. שתיהן לבנות, באותו גוון, באותו משקל ובאותו גובה. אך אחת מהן שווה אלף מטבעות זהב והשנייה רק חמש מאות מטבעות זהב".

"מדוע?" שאל המלך.

"כי אחת רחבה יותר, רוחבה כפול מרוחב השנייה".

המלך הבין את המסר של פאן ושיחרר את הנאשמים.

מעתה ואילך, מלך ליאנג סלח לאנשים כשזה היה הגיוני, וגמל למי שהיה ראוי לכך. כתוצאהמכך אנשי ממלכתו היו מאושרים מאוד.

שורף את מכתבי העריקים

צָאוֹ צָאוֹ נלחם נגד יואן שאו במלחמה גדולה בתקופת שושלת האן המאוחרת. ליואן שאו היו חילות רבים אך צָאוֹ צָאוֹ הצליח להכניע אותו.

חייליו של צאו מצאו כמה מכתבים של קציניו ויועציו של צאו ובהם נכתב שהם מתכוונים לערוק ליואן.

צאו צאו הורה לחיילים לשרוף את כל המכתבים מבלי לפתחם.

שומריו לא הבינו זאת. "מדוע אינך בודק את המכתבים והורג את העריקים?" שאלו.

"במשך המלחמה יואן שאו היה אימתני כל כך שאפילו אני לא ידעתי אם אוכל לנצח. איך אתם מצפים ממישהו שפוי להיות נאמן לי לחלוטין?"

זה ריגש את האנשים. לבסוף כמה ערים שהיו תחת שליטת יואן שאו נכנעו לצאו צאו ללא מלחמה.

להשיב על רוע בטוב

סונג ג'יוּ היה שופט שלום של מחוז בממלכת ליאנג ב"תקופת האביב והסתיו". המחוז שלו היה סמוך לממלכת צ'וּ.

שתי הממלכות הציבו חיילים בגבול שבין שתיהן. החיילים של כל ממלכה שתלו מלונים. המלונים של חיילי ליאנג גדלו היטב כי החיילים השקו אותם מדי יום, ואילו המלונים של חיילי צ'ו לא גדלו היטב כי לא השקו אותם.

מנהל מדינת צ'ו גער בחייליו על שלא גידלו את המלונים שלהם כראוי כפי שעשו חיילי ליאנג.

לפיכך התגנבו חיילי צ'ו לעתים קרובות בלילה למחנה הצבאי של ליאנג להרוס את המלונים שלהם.

חיילי ליאנג גילו זאת, וביקשו מסונג ג'ין להרשות להם ללכת לנקום במחנה של צ'ו.

"זה אינו פתרון טוב", השיב סונג, "צבירת שנאה רק תגרום לכם צרות. אינכם יכולים לעשות דברים רעים רק בגלל שאחרים עושים דברים רעים".

הוא המשיך: "אתן לכם פתרון טוב. מעתה ואילך, שלחו בכל לילה מישהו למחנה צ'ו להשקות את המלונים שלהם מבלי שידעו זאת".

חיילי ליאנג עשו כפי שהתבקשו לעשות ועד מהרה ראו חיילי צ'ו שהמלונים שלהם גדלים טוב יותר. בסופו של דבר הם גילו שזה משום שחיילי ליאנג השקו אותם כל לילה.

שופט השלום של מחוז צ'ו דיווח על המקרה הזה למלך צ'ו, שהובך מאוד.

הוא שלח מתנות רבות לסונג ג'יו כמחוות התנצלות, וחתם ברית ידידות עם מלך ליאנג.

לאו דזה אמר: "להשיב על מעשה רע במעשה טוב". אמרה סינית אומרת לנו: "להפוך הפסד לניצחון" ו"להפיק תועלת מחוסר מזל".

זוהי פיסת חוכמה שנכונה גם היום.