(Minghui.org) אם בת 80 נסעה עם שני נכדיה כ-400 קילומטר לכלא ש'י-ג'יאה-ג'ואנג בתקווה לראות את בתה הכלואה ללא עילה חוקית, אך לא הורשתה לראות את בתה.

אחד הסוהרים אמר לה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית עומדת לחגוג את היום הלאומי ה-70 ב-1 באוקטובר. זהו יום הנחשב ליום רגיש על ידי הרשויות, והן מהדקות לעתים קרובות את הפיקוח ומגבירות את המעצרים של בדלנים (דיסידנטים) סביב הימים הרגישים.

גב' וואנג יו-לינג, תושבת העיר בו-טואו בפרובינציית הה-ביי נעצרה ב-17 במאי 2018 אחרי שהלשינו עליה שהיא משוחחת עם אנשים על פאלון גונג, שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

ב-4 בנובמבר היא הועמדה למשפט וכמה שבועות לאחר מכן נגזרה עליה תקופת מאסר בכלא. לדברי בני משפחתה שנכחו בשימוע, לגב' וואנג היו בעיות בריאות בהיותה עצורה במרכז המעצר המקומי. היא לא הייתה מסוגלת ללכת והיה צריך לשאת אותה לתוך האולם במהלך השימוע.

לאמה הקשישה של גב' וואנג לא אפשרו לראות אותה מאז מעצרה בשנה שעברה. האם בוכה לעתים קרובות ואינה מסוגלת לאכול או לישון היטב בשל דאגה לבתה.

כאמור, ב-6 בספטמבר 2019 היא נסעה כל הדרך לכלא מלווה בשני נכדיה ביום הביקור בכלא, אך כניסתה נחסמה ולא אפשרו לה לבקר את בתה.

לכתבה קודמת:

Hebei Woman's Prison Sentence Upheld—Denied Medical Parole Despite Weak Physical Condition