(Minghui.org) אתר מינג-הווי פרסם לראשונה רשימה מעודכנת של עבריינים המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג. הרשימה הועלתה לאתר ומכסה סך כולל של 105,580 שמות של עבריינים עם מידע אישי והפשעים שבוצעו על ידם נגד מתרגלי פאלון גונג. מטרת איסוף השמות ברשימה הזאת היא לעצור את הרדיפה, לשמר את הטוב ולתמוך בצדק.

בסוף מאי 2019 פרסם אתר מינג-הווי הודעה המאיצה בתלמידי דאפא בכל רחבי העולם "לנקוט בפעולה מידית כדי לאסוף , לקבץ ולהגיש מידע על עבריינים, בני משפחותיהם ונכסיהם לאתר Minghui.org כדי לאתר אותם ולאמת את זהותם".

מאז, עורכים מתנדבים עובדים קשה כדי לעדכן את רשימת העבריינים. הם היו רוצים להודות שוב למתרגלי פאלון גונג בסין בעבור תרומתם ושיתוף הפעולה שלהם באיסוף מידע הכרחי כדי לחבר את הרשימה.