(Minghui.org) מר פנג בו-שיאנג ממחוז טאו-יואן שבפרובינציית הו-נאן מת פחות מחודש ימים לאחר ששוחרר מסיבה רפואית אחרי 11 שנות מאסר בשל אמונתו בפאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר פנג, מנהל בנק חקלאות למשכנתאות בטאו-יואן, היה סייע-מתנדב בפעילויות פאלון גונג במקום מגוריו טרם החלה הרדיפה. היות שסירב לוותר על אמונתו פיטרו אותו מעבודתו ושלחו אותו לכלא ל- 15 שנה.

ב-16 באוקטובר 2000 הוא נשלח למשך שנתיים למחנה עבודה בכפייה של שין-קאי-פו וב-9 בינואר 2003 נשלח לשם ל-3 שנים. במחנה הוא נחשף לעינויים לא אנושיים.

שנתיים אחרי ששוחרר, הוא נעצר שוב לקראת אולימפיאדת בייג'ינג 2008 ונגזרו עליו 13 שנים בכלא בספטמבר 2009.

אחרי 11 שנות מאסר ועינויים בכלא ג'ין-שי, מר פנג הגיע עד לסף מוות ושוחרר ביולי 2019 מסיבות רפואיות. הרשויות המשיכו לנטר אותו בקפדנות ולא התירו לו ליצור קשר כלשהו עם מתרגלי פאלון גונג מקומיים.

הוא מת באוגוסט 2019 בגיל 63.

לכתבה קודמת:

Thirteen Practitioners in Taoyuan County, Hunan Province Illegally Sentenced