(Minghui.org) ב"ג'ואן פאלון" המאסטר הסביר את מאפייני היקום, את המפתח לשיפור רמתו של אדם, את התחומים של ישויות מוארות גדולות, ודברים נוספים רבים. כל מהות הטיפוח מוסברת בכתבים.

המאסטר אמר:

"ארהאט צריך להיות בווּ-ווֵיי עם לב שלא זז". ("ג'ואן פאלון", הרצאה שישית)

אנחנו יכולים, אם כן, לאמוד את השין-שינג שלנו כנגד הסטנדרט הזה, למצוא את ההחסרות שלנו ולהשתפר על נתיב הטיפוח שלנו.

המאסטר אמר:

"הפא יכול לשבור את כל ההחזקות, הפא יכול להרוס את כל הרוע, הפא יכול להשמיד את כל השקרים, הפא יכול לחזק את המחשבות הנכונות". ("יסודות להתקדמות במרץ II", "להסיר את ההפרעות")

בכל מילה ומילה בפא, ואפילו בסימני הפיסוק ובהדגשות, יש שכבות של בודהות. אם נקרא את הפא בכנות רבה ומתוך כבוד, הבודהות שבפא יעזרו לנו לטפח.

הפא הוא חסר גבולות. האם זה נכון שכל עוד נקרא אותו, נהיה מסוגלים לעשות היטב את שלושת הדברים שאנו מצופים לעשות ולהגיע לשלמות המלאה? לא בהכרח. "ג'ואן פאלון" הוא עמוק וחסר גבולות, אבל האיכות המולדת שלנו וההארה שלנו מוגבלות. אם נקרא את הפא רק לבד לעצמנו, אולי לא נוכל לפרוץ את המוגבלות שלנו עצמנו ולא נוכל להיות מסוגלים לראות את היקום העצום.

יש מתרגלים שיכלו לדקלם את הפא בשטף, אבל מאוחר יותר הם בגדו בדאפא ואפילו ניסו "לשנות" אחרים. חלקם עזבו את הטיפוח וחלקם הלכו לעולמם. מדוע? זה מפני שהם תמיד קוראים את הפא לבדם ואינם נטמעים אף פעם בתוך הקבוצה. כשהם סטו, הם טענו שהם הגיעו לשלמות המלאה. אלה הן ההפרעות הדמוניות מהמחשבה של האדם עצמו.

הם טיפחו לבד, כך שלא יכלו להשוות עצמם למטפחים אחרים או לשתף את ההבנות שלהם. יש מהם שתרגלו לא נכון במשך יותר מ-10 שנים מבלי להבין זאת. יש כאלה שמעולם לא קראו מאמרים באתר מינג-הווי כדי לעקוב אחר מגמת תיקון הפא. כל אלה הם מכשולים רציניים בטיפוח של אדם, שמונעים ממתרגל להיות מסוגל להבחין בין טוב לרע. לפיכך, יש כאלה שהאמינו בתעמולה המרושעת של המפלגה.

חשיבותו של אתר מינג-הווי

המאסטר אמר:

"אני מקווה שבאמצעות החלפת התנסויות הדדית באמת יאפשר לכולם להשתפר". ("ברכה לוועידת הפא בפלורידה" מתוך "יסודות להתקדמות במרץ II")

המאמרים שהתפרסמו באתר מינג-הווי הם סיפורים נבחרים על טיפוח אמיתי. לקרוא אותם זה כמו לקרוא סיפורי דרמה על טיפוח. הם שונים מדרמות בזרם המרכזי, משום שהן מתארות חיים אמיתיים. ברמת פני השטח אנחנו קוראים מאמרי שיתוף ועוקבים אחרי דרמות שהמתרגלים משחקים אותן. אבל למעשה, כשאנחנו קוראים אותם, אנחנו מושפעים מהטוב והיושר שלהם וכך נוכל לתקן את עצמנו.

לדוגמה, כשקראתי את ההתנסות קינתו של "חוסר כנות ואת ההתנסות A Dialogue with Cunning ראיתי את ההחסרות שלי עצמי ותיקנתי את מחשבותיי. קריאת מאמרים באתר מינג-הווי עוזרת לנו להגיע לבשלות בטיפוח, כך שנוכל להתקדם ביחד עם המתרגלים העמיתים שלנו.

ההבנה שלי עצמי היא שכל המתרגלים יוצרים גוף שלם שאינו יכול להיראות בממד הזה, אבל בממד האחר הוא יכול לקבל צורה. מינג-הווי הוא הדבק המחזיק את הגוף השלם ביחד. הוא מחבר כל מתרגל הקורא את המאמרים. בהליכה אחר מינג-הווי, אנחנו יכולים להיות חלק מהגוף כולו.

המאסטר אישר פעמים רבות את חשיבות אתר מינג-הווי. לכן עלינו באמת להקדיש תשומת לב רצינית לכך. היחס שלנו כלפי אתר מינג-הווי משקף במדויק את השין-שינג ואת ההארה שלנו.

החשיבות בשיתוף הבנות

למתרגלים יש איכויות מולדות, רמות הארה, משימות ואחריויות שונות. בחברת האנשים הרגילים, יש להם גם רקעים משפחתיים ואישיויות שונות והם בגילאים שונים. למעשה, צריך להסתכל על המתרגלים העמיתים שלנו כמו "הבודהות שסביבנו". אם אנחנו ענווים מספיק, נוכל לאמוד את עצמנו כנגד טבע הבודהא המתבטא במתרגלים העמיתים שלנו.

אנחנו רואים בבירור את ההתנהגות שלהם ויכולים להקשיב למה שהם אומרים. יש כאלה שהתגברו על מבחנים של חיים ומוות והם יציבים באמונתם בדאפא. אחרים מחמירים עם עצמם אבל מתייחסים לאלה סביבם בחמלה, ויש אחרים שהם סלחנים ואף פעם אינם מתלוננים. יש כאלה היכולים לשאת סבל רב ואף פעם אינם מעבירים ביקורת את המשימות שהוקצו להם. אלה הם הבודהות המוזהבים סביבנו ועלינו לאמוד תמיד את עצמנו בהשוואה אליהם.

אחד המתרגלים אמר: "אדם יכול להיות חסר פחד רק אם הוא חסר אנוכיות. ככל שתהיה פחות אנוכי, פחות תפחד".

המתרגלים האלה תמיד עוזרים למתרגלים עמיתים לעשות כל מיני משימות להבהרת אמת. אני תמיד נדהם מהיושר המוצג על ידי התנהגותם וממה שהם אומרים, מה שמעודד אותי לצעוד קדימה במרץ.

למעשה אפילו ביקורת מצד מתרגלים יכולה להיות קריאת התעוררות עבורנו. היחס הבלתי מתפשר שלהם יכול להיחשב כהזדמנויות עבורנו להגיע לבשלות. מריבות בקרב מתרגלים יכולות להיהפך לשיתוף ולדיון. המילים שלהם יקרות ערך. רק אם נוכל לתקשר ולשתף, נוכל לעזור זה לזה להשתפר.

יש מתרגלים שהם בררנים, ומזלזלים באחרים. למעשה, זוהי הבעיה שלהם עצמם – הם לא הסתכלו פנימה, לכך הם מסתכלים החוצה ונעשים בררנים לגבי אחרים.

למצוא את נקודות החולשה וההחסרות של אדם

הבודהות שבפא מראות לנו סודות שמימיים בה בעת שהבודהות בדרמות מתעדות טיפוח אמיתי והבודהות סביבנו מציגות חכמה.

ללמוד את הפא לבד עלול להוביל להבנה לא נכונה. לקרוא מאמרים באתר מינג-הווי יכול לעזור לנו להקים את הגוף השלם ולהוביל אותנו לעתיד מזהיר. בשיתוף פנים אל פנים, נוכל ללמוד זה מזה ולתקן את עצמנו.

הבחירה שאדם עושה היא משמעותית לטיפוח האישי של אדם כמו גם ההצלחה של הגוף כולו. למעשה, מתרגלים רבים שעזבו את הגוף השלם, או הפסיקו לקרוא את המאמרים באתר מינג-הווי, כבר ירדו ברמתם, השתפרו לאט, או שהם עומדים בפני מכשולים רבים.

לעזוב את הקבוצה ולטפח לבד יגרום לאדם להיעשות צר אופקים ולגרום לצרות בטיפוח. אדם יכול לאבד כיוון ואפילו לנטוש.

המאסטר אמר:

"ההתנהגות של הרמה הגבוהה שתלמידי הדאפא יוצרים בסביבה הזאת, כולל כל מילה וכל מעשה, יכולה לגרום לאנשים להכיר בפגמים שלהם ולמצוא את הפער, יכולה להזיז את לבו של אדם, לזקק את מעשי האנשים, ויכולה לאפשר לאנשים להתקדם ביתר מהירות. לכן על התלמידים החדשים או התלמידים שלומדים לבד ללכת לתרגל באתרי התרגול". ("יסודות להתקדמות במרץ", "סביבה")

מתרגלים עמיתים אנא הוקירו את מינג-הווי מפני שהוא הבית לנשמות שלנו. אנא הוקירו את המתרגלים סביבנו מפני שהם בודהות מוזהבים.

אני מקווה שכל אחד יוכל לקרוא שוב את המאמר של המאסטר "סביבה" ב"יסודות להתקדמות במרץ" ולהוקיר את היחסים בעלי הערך הרב בינינו. זה מצריך קריאה באתר מינג-הווי, שיתוף פנים אל פנים עם מתרגלים עמיתים, הטמעה בתוך הגוף השלם, למידה מאחרים ותיקון של עצמך. רק בעשותנו את הדברים האלה, נשתפר מהר יותר, נלך בנתיב הישר ונפעל טוב יותר.