(Minghui.org) גב' ג'אנג-גווי-ג'ון בת 72 מהעיר בן-שי בפרובינציית ליאו-נינג נעצרה ללא עילה חוקית 15 פעמים בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

היא נשלחה פעמיים למחנה עבודה לתקופות שהסתכמו ב-4 שנים. במהלך מעצרה היא נחשפה לצורות שונות של עינויים ושטיפת מוח מתמדת בשל רצונה להתמיד בתרגול הפאלון גונג.

באוגוסט 2017, נגזרו עליה 3 שנים בכלא והיא משוחררת כעת מסיבה רפואית.

להלן היסטוריית הרדיפה שהיא עברה בין 2006 ל-2019:

במארס 2006 פרצו 3 שוטרים לדירתה והחרימו משם ספרי פאלון גונג וחומרים הקשורים לשיטה.

3 חודשים לאחר מכן נעצרה גב' ג'אנג בתחנת המשטרה של העיירה יא-הה כשהלכה לשם למסור חומרי מידע על הפאלון גונג. היא קיוותה שתוכל להסביר לשוטרים שאין עליהם לקחת חלק ברדיפה. השוטרים ערכו חיפוש בביתה והחזיקו אותה במרכז המעצרים של מחוז הנג-רן במשך 40 יום שלאחריהם נשלחה ללא כל הליך תקין לתקופה של שנתיים למחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה.

במחנה היא נאלצה לעבוד יום יום ללא תשלום בעבודה קשה כשהיא נחשפת לעינויים מתמידים. פעם אחת הצוות הרפואי שם שאב ממנה שקית דם ללא סיבה מיוחדת.

כששוב נעצרה ב-2009, ניסתה המשטרה לסחוט מגב' ג'אנג 5,000 יואן. היא סירבה להיענות והמשטרה שלחה אותה שוב למחנה העבודה מא-סאן-גי'אה לשנתיים נוספות.

באותה עת נלקחה גב' ג'אנג לבית חולים מקומי לבדיקות גופניות, שבמהלכן שאב ממנה אחד הרופאים שקית שלמה של דם. לאחר מכן החזירו אותה למחנה העבודה, שם אלצו אותה לעבור עוד בדיקה. שוב נלקחה ממנה דגימת דם ונמצא שאינה עומדת בסטנדרים הבריאותיים לקבלה למחנה. המשטרה שחררה אותה אז.

בין השנים 2012 עד 2016 נעצרה גב' ג'אנג כמה פעמים נוספות, אחרי שהלשינו עליה שהיא משוחחת עם אנשים על פאלון גונג וגם מכיוון שהגישה תלונה פלילית רשמית נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המשטר הקומוניסטי, שהורה על הרדיפה נגד פאלון גונג ב-1999.

אחרי המעצרים, השוטרים לרוב ערכו חיפוש וביזה בביתה והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלה.

אחרי מעצרה ב-2015 השוטרים לקחו ממנה טביעות אצבע, דגימת דם וצילמו אותה. מאחר שסירבה להיענות לדרישותיהם לקח להם יותר משעתיים לאסוף את כל הנתונים הביומטריים שלה.

ביולי 2017 מנהל יחידת ביטחון הפנים המקומי לחץ עליה לחתום על הצהרה בה היא מבטיחה לא לשוחח שוב עם אנשים על פאלון גונג. גב' ג'אנג סירבה.

ב-30 באוגוסט 2017 היא נעצרה שוב ונלקחה ישירות לבית דין בו גזר עליה השופט באותו היום 3 שנות מאסר בכלא. כשלא עמדה בדרישות הרפואיות של הכניסה לכלא, היא שוחררה מסיבה רפואית.

לכתבה קודמת:

Police Arrest Falun Gong Practitioners and Take them to Court the Same Day