(Minghui.com) בעבר הייתי מתרגל בעל החזקה די חזקה לתאווה מינית. כתוצאה מכך התנסיתי במצוקות רבות בהיבט זה. להלן כמה מההתנסויות שלי. אני מקווה שהשיתוף יוכל לעזור למתרגלים עמיתים שיש להם בעיות דומות.

התנסות ראשונה

"אני לא אדם רגיל. אני מתרגל. אל תתייחסו אלי כך, אני מטפח של פאלון דאפא". ("ג'ואן פאלון", הרצאה שישית)

מילים אלה הן מספרו של המאסטר והן חלק מהדאפא, ונכלל בהן הכוח חסר הגבולות של הדאפא.

פעמים רבות כשנתקלתי בשד התאווה המינית בחלומותיי או בזמן המדיטציה, לא עברתי את המבחן בגלל כשל במחשבותיי. פעמים רבות ההכרה העיקרית שלי הייתה נאבקת קשה עם שד התאווה המינית, שניסה את מיטבו לגרור אותי לתוך צפייה וחשיבה לגבי דברים שטופי תאווה. פעמים רבות סבלתי מאוד עקב כך, אבל עדיין לא הצלחתי לעבור את המצוקה.

המאסטר אמר:

"כל עוד תתייחסו אל עצמכם כמתרגלים, כך תוכלו להיזכר בזה ברגע ההוא ותוכלו לרסן את עצמכם, ואז תוכלו לעבור את המבחן הזה." ("ג'ואן פאלון", הרצאה שישית)

כשנתקלתי במבחנים דומים בשלבים מאוחרים יותר, שיננתי את הקטע הזה במוחי שוב ושוב:

..."אני לא אדם רגיל. אני מתרגל. אל תתייחסו אלי כך, אני מטפח של פאלון דאפא".

לאחר מכןנחלשו השדים של התאווה המיניתעוד ועוד, עד שבסופו של דבר הם לא יכלו להשפיע עלי יותר.

התנסות שנייה

נהגתי לחשוב: "מאחר שאני מטפח בין אנשים רגילים עלי להתאים עצמי לאנשים הרגילים", אבל זו הייתה הפרעה מצד השדים. כשנתקלתי במבחן התאווה המינית במציאות, לא הצלחתי לעבור אותו במקרים אחדים.

לאחר מכן הבחנתי שבה בעת קיימת אצלי גם הפרעה דמונית חזקה מאוד. מאוחר יותר הבנתי שהמאסטר מבקש מאיתנו להתאים עצמנו לחברת האנשים הרגילים ככל האפשר בשעה שאנחנו מטפחים, אבל לא להתאים עצמנו לאנשים הרגילים עצמם. כשנעשה לי ברור שהמחשבה שהזכרתי למעלה מגיעה מהפרעות של שדים, רוממתי את ההבנה שלי בדאפא בהיבט הזה. כאשר מחשבות כאלה באו שוב להפריע לי אמרתי לעצמי: "אני מטפח, אני לא אדם רגיל". בהדרגה פחתו הפרעות מסוג זה עוד ועוד.

התנסות שלישית

המאסטר מזהה בבהירות את שד התאווה המינית. המאסטר דיבר ב"ג'ואן פאלון" על כמה רצינית היא ההפרעה של שד התאווה המינית. למעשה לאנשים רבים יש הבנה מועטה בסוגיה הזאת. אנשים רגילים מודרניים רבים חושבים שתאווה היא דבר טוב ושזה צורך נורמלי של אנשים. כתוצאה מכך, החברה כולה נמצאת במצב כזה, וזה יוצר הפרעות רבות למטפחים.

כלי תקשורת רבים נותנים ביטוי רב לסוגיה הזאת של יחסי מין ותאווה מינית. אני חושב שכמתרגלים אין עלינו לקרוא או לצפות בדברים האלה.

המאסטר אמר:

"אדם הוא כמו מיכל והוא מה שהוא מכיל." ("יסודות להתקדמות במרץ", "להתמוסס בתוך הפא")

גיליתי ששד התאווה המינית יכול להזיק במידה עצומה לאנשים, ותוך זמן קצר מחזק את הטבע הדמוני שלהם. כתוצאה מכך אנשים רגילים רבים שיש להם החזקה חזקה לתאווה מינית הם גם בעלי טבע דמוני חזק.

הסינים הקדמונים אמרו: "תאווה מינית היא הרוע הגרוע מכולם". כמטפחים, עלינו להכיר בבהירות את הנזק הנגרם על ידי שד התאווה המינית כלפי הצד הטוב של אדם. להכיר בבהירות את השד ואת ההחזקה לתאווה מינית ולסלק אותם.