(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' מא יונג-ג'ו מהעיר ליו פאן-שווי מפרובינציית גווי-ג'ואו נעצרה על ידי המשטרה ב-21 באוגוסט 2018. היא נחקרה בתחנת המשטרה עד מאוחר בלילה על ידי שוטרים ושוטרי מחלקת ביטחון הפנים בעיר ליו-פאן-שווי.

הם ניסו לצלם אותה, לקחת ממנה דגימות דם ולערוך לה בדיקה גופנית. גב' מא סירבה לשתף פעולה ונלקחה למרכז המעצרים באותו הלילה.

כלאו אותה בתא נפרד במרכז המעצרים. שוטר ואדם בחלוק לבן הגישו לה את הארוחות. מנהל הכלא לונג הורה להוסיף סמים לאוכל שלה. לאחר הארוחות חום גופה ירד והחלו צמרמורות ודפיקות לב מהירות, היא נעשתה חסרת תחושה ועצבנית. כמו כן החל זמזום בלתי פוסק באוזניה.

היא שוחררה ממרכז המעצרים ב-29 באוגוסט.