(Minghui.org)

התובע במשפטה של מתרגלת הפאלון גונג גב' לי יו-לאן הציג ראיות שאינן עולות בקנה אחד עם סרט הווידיאו שצולם בזמן מעצרה על ידי המשטרה.

פאלון גונג הידוע גם כפאלון דאפא הוא שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

אף אחד משבעת עדי התביעה, שראו כביכול את גב' לי מחלקת חומרי מידע של הפאלון גונג, לא הופיע לשימוע של גב' לי ב-19 בדצמבר 2018 כדי להעיד או להיחקר בחקירה נגדית.

עורך דינה של גב' לי העיר שזמן המעצר שתואר על ידי עדים בכתב האישום היה כבר אחרי שהיא נתפסה על ידי המשטרה מחוץ לכפר מקומי ב-25 בדצמבר 2017.

לדרישתה של גב' לי, השופט הציג סרט ווידיאו שצולם על ידי המשטרה במהלך מעצרה. קטע הצילום הראה שגב' לי נעצרה בשדה ללא בתים או כפריים כלשהם בסמוך לה, אלא רק 2 שוטרים בבגדים אזרחיים שגררו אותה לתוך מכונית משטרה.

גב' לי העידה שבשדה המוביל לכפר, הקיפו אותה 3 שוטרים גבוהים לבושים בבגדים אזרחיים וכנראה אחד מהם הוא שצילם את סרט הווידיאו כשהיא נאבקה לברוח מהם. מאוחר יותר נודע לה שהם היו סוכני משרד ביטחון פנים של באי-רין רייט באנר, אזור השייך לעיר צ'י-פנג.

בהתבסס על סרט הווידיאו ועדותה של גב' לי, עורך הדין שלה הטיל ספק אם העדים שלא הופיעו קיימים באמת.

עורך הדין ציין שהתובע לא סיפק כל ראיה מוצקה שתתמוך בהאשמה נגד גב' לי שהיא "חותרת תחת אכיפת החוק", נוסח סטנדרטי המשמש את המשטר הקומוניסטי הסיני בניסיונו להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג. השופט המכהן בשימוע הגיב שלא יגזור דין אם אין בסיס משפטי כלשהו להאשים אותה מלכתחילה.

עורך הדין טען גם שללקוחתו זכות המעוגנת בחוקה להגן על זכותה לחופש אמונה כדי לתרגל פאלון גונג.

גב' לי, עורך דינה ובן משפחתה שהעידו להגנתה דרשו כולם לזָכּוֹתה. אולם השופט נעל את השימוע מבלי לפרסם פסק דין.

מאז מעצרה גב' לי כלואה במרכז המעצרים של באי-רין רייט באנר. הסוהרים במרכז חשמלו אותה באלות מחשמלות והעבירו אותה עינוי של "האכלה בכפייה", שלאחריו היא החלה לחוש שמשהו לא בסדר בלבה ואיבדה פעם אחת את הכרתה. כמו כן חוותה קשיי נשימה ולא יכלה להירדם בלילות.