(Minghui.org)

מר ויי יואן-ג'יה, שודד שהורשע ומרצה 15 שנים בכלא ג'נג-ג'ואו, לא ציפה שחייו ישתנו כשפגש בכלא באסיר אחר ב-2008. גם לאסיר ההוא נגזרו 15 שנים בכלא, אבל לא משום שביצע פשע, אלא בשל סירובו לוותר על פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

מר ווי התרשם עמוקות משלוותו ואופיו הנדיב של מר לי באו-שינג, מתרגל פאלון גונג מבייג'ינג שהוכנס לכלא מאז 2004 בשל אמונתו. מר ווי לא ראה מעולם בעבר אסיר או חבר אחר כמו מר לי , כך שהוא החליט לתת הזדמנות לפאלון גונג.

מר ווי, תושב נפת ג'יה בפרובינציית הה-נאן, היה מאושר לראות שהשיטה עוזרת לו להיגמל תוך זמן קצר ממחשבות ומהרגלים רעים רבים, ולהפוך לאדם שונה לחלוטין.

החיים בכלא כבר לא ייאשו אותו. בפעם הראשונה מזה שנים הוא התמלא תקווה לעתיד טוב יותר.

מאחר שמר ווי שאף להיות אדם טוב ולחיות על-פי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות", הוא נתקל ברדיפה מצד רשויות הכלא, שלא חסכו מאמץ לכפות עליו לוותר על אמונתו.

כשגילו הסוהרים שהוא העתיק בכתב ידו את כתבי הפאלון גונג, הם ניכו את הנקודות שצבר למען שחרור מוקדם וכלאו אותו בצינוק מבודד.

מפחד שמא אסירים נוספים ידעו שמר ווי מתרגל פאלון גונג ויתחילו גם הם לתרגל פאלון גונג, הסוהרים הענישו אותו מבלי שאחרים יראו. הם איתרו את בני משפחתו שהושפעו עמוקות מתעמולת המשטר הקומוניסטי המכפיש את השיטה, כדי שילחצו עליו לוותר על אמונתו.

בני משפחתו נענו לדרישות הכלא, אבל מר ווי סירב לשנות את דעתו. הסוהרים הכו אותו וחשמלו אותו בכמה אלות מחשמלות ביחד.

מאז מאי 2018, עשר שנים מאז שלמד את השיטה בכלא, הסוהרים פתחו בסבב חדש של רדיפה. הם העבירו את מר ווי לאגף 9 המיועד לרדיפת מתרגלים כלואים. בני משפחתו של מר ווי נדרשים להכפיש את הפאלון גונג לפני שמתירים להם לבקר אותו.

לא ברור מה עובר מר ווי כיום באגף 9, אך לדברי מתרגלים שהיו כלואים שם בעבר, כל המתרגלים נחשפים לשטיפת מוח אינטנסיבית, ולהגבלות פיזיות כמו מניעת שינה, עמידה במשך תקופות זמן ארוכות או איסור להתקלח, היו מתרגלים שהרעיבו אותם או העבירו אותם עינוי "האכלה בכפייה" בניסיון לכפות עליהם לוותר על הפאלון גונג.

מתרגלי פאלון גונג מקומיים מהעיר ג'נג-ג'ואו פונים בקריאה לתשומת לב בין-לאומית לגבי המקרה של מר ווי.