(Minghui.org)

מה-4 בינואר 2019 עד ה-16 בו נעצרו 10 מתרגלי פאלון גונג בעיר קאנג ג'ואו, פרובינציית הה-ביי. שבעה מהם עדיין עצורים בזמן כתיבת המאמר.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר וואנג דה-יואן- נעצר ב-4 בינואר 2019 בשל הפצת ציורים לראש השנה הסינית ועליהם מידע לגבי הפאלון גונג. ב-7 בינואר הוא נחקר באמצעות עינויים, כשהשוטרים מנסים לכפות עליו לחשוף את מקור הציורים. כעת הוא עצור במרכז המעצרים של הואנג-הואה.

שישה ימים לאחר מכן ב-10 בינואר נעצרו מר טנג יי-צ'ואן, גב' ג'ואנג דזי-שואה ועוד 3 מתרגלות בשנות ה-70 וה-80 לחייהן. בסביבות ה-21 בחודש שוחררו שתיים מבין המתרגלות הקשישות וגם מר טנג. גב' ג'ואנג עדיין עצורה במרכז המעצרים של קאנג-ג'ואו. מקום מעצרה של המתרגלת הקשישה השלישית לא ידוע עדיין.

ב-15 בינואר נעצר מר ג'אנג ג'ן-ווי מהעיר קאנג-ג'ואו. אשתו גב' פאנג הווי-שיה, אף היא מתרגלת פאלון גונג, נעצרה כעבור יומיים. שניהם מוחזקים כעת במרכז המעצרים של קאנג-ג'ואו.

ב-16 בינואר נעצרו גב' ליו דזאי-יון ומר הואו דונג-ליאנג. כשמר הואו הגיע לבקר בדירתה של גב' ליו, הוא נעצר על ידי שוטרים שהמתינו בחוץ. בבתיהם של השניים נערכו חיפוש וביזה באותו ערב. לגב' ליו החרימו יותר מ-10,000 יואן במזומן וחפצים אישיים רבים.

מר הואו נעצור כעת במעצר במרכז המעצרים של מנג-צון. גב' ליו מוחזקת במרכז המעצרים של קאנג-ג'ואו. היא פתחה בשביתת רעב למחות על הרדיפה.

אחרי שהמשטר הקומוניסטי פתח ב-1999 ברדיפה כלל ארצית נגד הפאלון גונג, הייתה גב' ליו שוב ושוב על הכוונת בשל סירובה לוותר על אמונתה. היא הייתה עצורה במרכז המעצרים של העיר והוכנסה למרכז לשטיפת מוח אחרי מעצרה באפריל 2006.

לכתבה קודמת בנושא:

Cangzhou, Hebei Province: Six Falun Gong Practitioners Arrested and More Harassed Ahead of Chinese New Year