(Minghui.org)

ב-21 במארס 2019 פרסם מגזין "פורבס" דו"ח של Ewelina U. Ochab שכותרתו: Will We Get To The Bottom Of The Truth On Forced Organ Removal In China? ("האם נוכל לרדת לחקר האמת לגבי הוצאת איברים בכפייה בסין?")


הונג קונג- 12 בינואר 2013 – הדגמת קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג על ידי מדינה

המאמר ב"פורבס" מתחיל בהזכרת יום האו"ם הבין-לאומי למען הזכות לדעת את האמת בנוגע להפרות זכויות אדם ולמען כבוד הקורבנות.

מחברת המאמר המשיכה לתאר את קצירת האיברים שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מאסירי מצפון חיים באמצעות רשויות המדינה. "במשך השנים האחרונות כמה עורכי מחקרים (הכוללים עורכי דין וחוקרים) העלו את הבעיה של הסרת איברים בכפייה בסין, דהיינו, הפרקטיקה הבלתי חוקית של הסרת איברים מאנשים שלא נתנו הסכמתם לכך".

המאמר ממשיך: "חרף טענתה של סין שיש כ-10,000 השתלות איברים המתנהלות בסין כל שנה – כולם על-פי החוק – החוקרים רומזים שזה רחוק מאוד מהאמת. אכן, החוקרים מציינים שהמספרים של השתלות כאלה קרובים יותר ל-60,000 עד 100,000 בשנה, שזה גבוה יותר באופן משמעותי מההערכה הסינית הרשמית".

מבצעי הפשע הזה הם בכירים של המק"ס, הפועלים בשיתוף פעולה עם מנתחים, רשויות כלא ובכירים בצבא.

החוקרים גילו שרוב האיברים הושגו באמצעות קצירת איברים בלתי חוקית בכפייה מאסירי מצפון הכוללים פאלון גונג, טיבטים בודהיסטים, אויגורים ונוצרים.

אסירי המצפון מתים כשמסירים מהם איברים בכפייה, או ליתר דיוק הם נרצחים בתהליך.

קצירת איברים בכפייה זוכה לתשומת לב במדינות רבות

המאמר מציין שסוגיית הסרת האיברים בכפייה זכתה לתשומת לב בפרלמנט האירופי, בארה"ב, בקנדה, בבריטניה ובארצות רבות אחרות. אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא העדר ראיות משום שקורבנות הסרת קצירת האיברים נשלחים למשרפה.

כמו כן מצוין במאמר שטריבונל עצמאי הדן בסין החל לתחקר את סוגיית הסרת האיברים בכפייה בסין. הטריבונל שמע עדויות ממספר עדים, שסיפקו גורמים חשובים לגבי הפרקטיקה הזאת. (ראה: טריבונל עצמאי בראשות Sir Geoffrey Nice מאמת את קיום קצירת איברים בכפייה על ידי המדינה בסין)

חיפוש אחר עדים וראיות

אחת המתרגלות שהייתה כלואה במשך מספר שנים בסין וסבלה מעינויים סיפרה: "לכל מתרגל פאלון גונג נערכה בדיקה רפואית ונלקחו מהם בדיקות דם. אפילו אלה שהתפתחו אצלם הפרעות נפשיות לא היו פטורים מכך".

"אסירים אחרים שאינם מתרגלי פאלון גונג לא היו צריכים לעבור בדיקות אלו. באותו הזמן ידעתי כבר שהבדיקות הרפואיות לא נועדו למען בריאותנו. אחרי הבדיקות, גיליתי שכמה מתרגלים נעלמו. לא ידעתי להיכן... מעולם לא שמעתי עוד מהמתרגלים שהועברו משם".

"הבנתי מהי הסיבה לבדיקות הרפואיות האלה, אחרי ששמעתי על כך שהמק"ס קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. אז הבנתי את עומק ההונאה שלהם".

המאמר ממשיך הלאה לציין שזו אינה הצהרה בודדת ויחידה ובדיקות רפואיות דומות תועדו על ידי מתרגלי פאלון גונג נוספים.

הטריבונל על סין מחפש עוד עדים וראיות, ומתכנן למסור את פסק הדין שלו ביוני.

המאמר מציין שחברי הפרלמנט הבריטי נקטו בצעדים על בסיס המידע בסוגיה הזאת ושהם קראו לממשלת בריטניה לנקוט בפעולה ולחקור זאת.

"אני מקווה שאולי העבודה הנעשית על ידי הטריבונל על סין ועל ידי חברי הפרלמנט הבריטי תשפוך אור נוסף על מצב אסירי מצפון בסין ותכבד בדרך זו את זכרם של הקורבנות".

המאמר הסתיים באמירה: "למען כבוד הקורבנות בעבר ובעתיד, אנחנו חייבים לחקור ולגלות את האמת כשהמטרה הסופית היא לעצור הפרות גדולות כאלה של זכויות אדם".