(Minghui.org)

205 תושבי הכפר הונג-ווי בעיירה ג'יאו-לאי, פרובינציית שאן-דונג, קוראים לשחרורם של בני זוג העצורים בשל תרגול בפאלון גונג, שיטת מדיטציה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בני הכפר חתמו בטביעת אצבע על תצהיר משותף המלמד על אופיים הטוב של בני הזוג. התצהיר הוגש ב-18 בפברואר 2019 לשופט וואנג האחראי על תיקי החקירה של בני הזוג. בני משפחתם פנו אף הם בדרישה לזכות את בני הזוג, שנעצרו ללא עילה חוקית.
חתימות וטביעות אצבע של בני הכפר על תצהיר המלמד על אופיים הטוב של בני הזוג העצורים בשל אמונתם

בני הזוג מר דו ג'או-צאי בן 50 וגב' וו רווי-פאנג בת 59, הורים ל-2 בנות, נעצרו בביתם ב-8 באוגוסט 2018. שוטרים לקחו מביתם את המחשב, המדפסת, ספרי פאלון גונג וחומר הקשור לשיטה. הם לא השאירו אחריהם את רשימת הפריטים המוחרמים כנדרש בחוק.

במשך הלילה הוחזקו בני הזוג בתחנת המשטרה ולמחרת בבוקר מר דו הועבר למרכז המעצרים בעיר ג'יאו-ג'ואו חרף לחץ הדם הגבוה שלו ואילו גב' וו הועברה למרכז המעצרים לנשים של צ'ינג-דאו.

רק ב-10 באוגוסט, יומיים לאחר שנעצרו, קיבלה המשפחה את צו המעצר שלהם. מעצרם אושר על ידי משרד התביעה של הואנג-דאו רק ב-13 בספטמבר.

ב-11 בינואר 2019 העביר התובע את תיקי החקירה של בני הזוג לבית הדין של הואנג-דאו. ב-15 בפברואר קיבלה המשפחה הודעה שבני הזוג יעמדו למשפט ב-19 בפברואר. יום לפני השימוע צלצל השופט וואנג לעורך דינם של בני הזוג והודיע שהשימוע מתבטל ומועד חדש ייקבע בעתיד.

תצהיר של בני הכפר

בני הכפר התגייסו לקרוא לשחרורם של בני הזוג. הם הגישו תצהיר המלמד על אופיים הטוב של בני הזוג וקורא לשחרורם.תצהיר בני הכפר התומך בבני הזוג


תצהיר בני הכפר התומך בבני הזוג

להלן התצהיר:

מר דו ג'או-צאי וגב' וו רווי-פאנג הם תושבי הכפר הונג-ווי. הם מנהלים עסק קטן, בעלי מוניטין מפואר, ידועים היטב בשל יושרם ונדיבות לבם. כמו כן הם מגדלים גידולים ועובדים קשה. הם שכנים טובים.

בני הזוג מוכרים היטב כמסורים ביותר להוריהם. לעתים קרובות אנחנו רואים כמה בני מזל הוריהם שיש להם ילדים כאלה המכבדים את ההורים. פני הוריהם זורחות מאוזן לאוזן כשמזכירים זאת.

לזוג יש גם 2 בנות. המשפחה על שלושת דורותיה חיה ביחד באושר.

אולם כעת בני הזוג עצורים בשל תרגול בפאלון גונג. ההורים הקשישים כל כך מודאגים שנפלו למשכב. גם שתי הבנות עוברות טראומה קשה.

כבני הכפר העמיתים שלהם, איננו יכולים להבין מדוע נגרם עוול כזה לאנשים כה טובים. זוהי שאלה שאין לנו תשובה עליה. בני הזוג שימשו לנו מודל לחיקוי, וכעת הם במעצר, הוריהם ובנותיהם נותרו ללא השגחה, והעסק שלהם מושבת מעבודה.

כולנו בני הכפר הונג-ווי מוכנים לחתום את שמנו ולהטביע את טביעת אצבעותינו על המסמך הזה כדי להוכיח שדו ג'או-צאי ואשתו וו הם אנשים טובים. הם נדיבי לב, ישרים, מכבדים את הוריהם ובעלי אופי אצילי. הם המודלים שלנו לחיקוי. אנו מקווים שהסוכנויות הרלוונטיות של הרשות יפעלו על-פי חוק ויתמכו בצדק. בבקשה שחררו את דו ג'או-צאי ואת וו רווי-פאנג מהר ככל האפשר.