(Minghui.org)


המילים בתמונה הן: "סירת הפא מתחילה להפליג, שמים וארץ חוגגים יחדיו". המילים הרשומות על המפרש הן: "פאלון דאפא"

הערה: ציור יהלום הוא עבודה שבה האמן משלב לתוך הדוגמה חתיכות עגולות (ולפעמים רבועות) של יהלומים מלאכותיים חתוכים.