(Minghui.org)


המילים בציור: "הפא (החוק) מתקן שמים וארץ"

הערה: יצירה זו נעשתה בהשראת אירועים אמיתיים. ביולי 1999 המפלגה הקומוניסטית הסינית בהנהגת היו"ר דאז ג'יאנג דזה-מין, פתחה במסע רדיפה אכזרי נגד הפאלון גונג (הידוע גם כפאלון דאפא). המק"ס השתמשה בכמות עצומה של שקרים משמיצים כדי להכפיש בעיני אזרחי סין את השיטה הרוחנית העתיקה והשלווה.

באותה תקופה הלכו עשרות אלפי מתרגלים של השיטה לכיכר טיאננמן, לעתור למען השיטה על פי זכותם החוקתית והמסורתית. הם הלכו לעתור בדרכי שלום, להסביר לממשלה בדרך של חמלה שהפאלון דאפא היא דרך ישראה, ושהרדיפה נגד השיטה מוטעית.

ביניהם הייתה אישה אחת שהלכה לכיכר טיאננמן ופתחה כרזה שעליה כתוב: "הפא מתקן שמים וארץ".