(Minghui.org)

ב-5 ביולי 2016 נגזרו על גב' וואנג הונג בת 50 מהעיירה יו-שיה במחוז הו בפרובינציית שא-אן-שי 3 וחצי שנים בכלא בשל אמונתה בפאלון גונג ועיקריו "אמת-חמלה-סובלנות".

גב' וואנג כלואה כעת בכלא הנשים של שא-אן-שי שם מענים אותה על "מיטת מוות". קושרים את שתי ידיה ושתי רגליה למתלה של סורגי מתכת בתנוחת "נשר פורש כנפיים" ומכים אותה בפראות במשך יותר מחודש ימים. אסור לה לזוז, ואסור לה להשתמש בשירותים.

כשנעצרה, נלקחה גב' וואנג בידיים כפותות לביתה, שם ערכו השוטרים חיפוש וביזה והחרימו 3 ארגזים גדולים מלאים בפריטים אישיים. לאחר מכן כיסו את ראשה בברדס שחור והעבירו אותה למרכז המעצרים של ג'אן-יאו-וואן בעיר יאן-אן. מאוחר יותר העבירו אותה למרכז המעצרים של העיר ולבסוף לכלא הנשים של שא-אן-שי.

גב' וואנג נעצרה ביחד עם 9 מתרגלות מאזור יאן-אן. כולן נעצרו כמעט באותו זמן בחודש ינואר 2016. כולן הועמדו למשפט משותף בבית הדין של באו-טה ב-5 ביולי 2016. על ארבע מתרגלות: ליו גווי-צ'ינג, יין יו-ג'ן, ג'י יאן-פאנג ומתרגלת בשם וו, נגזרו 3 שנים בכלא.

הפרטים על המתרגלות הנוספות אינם זמינים עדיין.

"מיטת המוות" היא כלי עינויים שבעבר השתמשו בו על אסירים קשים, אבל כיום, אם משתמשים בו, בדרך כלל קושרים אליו רק יד אחת. אולם במקרה של מתרגלים של השיטה הרוחנית פאלון גונג, משתמשים בשיטת העינוי הזאת במלואה כדי לשבור את גופם ורוחם עד שיוותרו על התרגול בשיטה.


הדגמת שיטת עינוי של "מיטת המוות"