(Minghui.org)


הערה: יצירה זו צוירה בהשראת אירועים אמיתיים. מאז שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) החלה לרדוף ולדכא את הפאלון גונג (הידוע גם כפאלון דאפא) ביולי 1999, מתרגלים של השיטה בכל רחבי העולם השתמשו באמצעים מגוונים כדי לספר לאנשי העולם על התועלת העצומה שמקבלים כשמתרגלים בשיטה, הן שיפור גופני ניכר והן שיפור נפשי. בשנות הרדיפה המתרגלים קוראים לקהילה הבין-לאומית לעזור לעצור את הרדיפה הלא חוקית נגד אנשים המטפחים את אופיים על פי עקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

אחת מהגישות שמתרגלים בארצות רבות נוקטים בה כדי לעורר תשומת לב היא מסע קבוצתי רגלי עם מסר הכתוב על החולצות.