(Minghui.org)

על גב' לי ג'יא-פאנג בת 38 מלין-יי בפרובינציית שאן-דונג נגזרו 4 שנים בשל אמונתה בפאלון גונג. משפחתה הגישה ערעור.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הכוללת תרגילי מדיטציה. עקב הפופולריות העצומה שהשיטה צברה, היא נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' לי נעצרה ב-23 במאי 2018 כשהייתה לבד בבית. השוטרים החרימו לה את המחשב, ספרי פאלון גונג ו-5 אישורים על השקעות בסך כולל של 500,000 יואן שירשה מהוריה.

המשטרה לא יידעה את בני משפחתה על מעצרה. בני המשפחה גילו זאת רק כעבור כמה ימים, כשדיווחו למשטרה על היעלמה.

גב' לי הוחזקה במרכז המעצרים של מועצת לאן-שאן במשך 27 ימים ולאחר מכן הועברה למרכז המעצרים של העיר לין-יי, שם הייתה עצורה יותר מ-8 חודשים טרם הוכנסה לכלא ל-4 שנים.

משרד התביעה המקומי החזיר פעמיים את תיק החקירה שלה למשטרה מחוסר ראיות מספיקות, אבל בסופו של דבר הצליחה המשטרה "לאסוף" עוד ראיות להרשעתה.

גב' לי הועמדה למשפט, וגזר הדין ניתן בתוך מרכז המעצרים ב-15 בינואר 2019. היא נישאה לתוך החדר עקב מצבה הפיזי החלש אחרי תקופה ארוכה של מעצר. למשפחה לא ניתן אישור להגיע למשפט.

כמו כן ניסו "משרד 610 של לין-יי ויחידת ביטחון הפנים לחסום את עורך הדין מלהגן עליה.

טרם כליאתה האחרונה הייתה גב' לי עצורה במחנה עבודה בכפייה במשך 3 שנים ונחשפה שם לשיטות שונות של עינויים, משום שעתרה למען הפאלון גונג בבייג'ינג. כתבה נוספת בנושא: Li Jiafang in Shandong Province Arrested, Detained Since May