(Minghui.org)

מתרגלת עמיתה סיפרה לי על חלום שהיה לה. בחלום היא דרכה על אחת מהנעלים של בתה, והנעל נפלה מרגלה של הבת. איני מכירה את מצב הטיפוח של אותה מטפחת או של בתה, לכן אני לא אעיר על כך. אבל זה הזכיר לי משהו אחר.

לפני הרדיפה נגד הפאלון גונג, שהתחילה ב-1999 על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני, ילדים רבים של מתרגלים טיפחו עם הוריהם. כמה מהם היו רק בני שנים ספורות. למרות שהם מאד אהבו לשחק, כמו שילדים אוהבים, הייתה להם תכונת הארה טובה והדברים שהם אמרו היו בהתאם לפא. אפילו אלה שלא טיפחו באופן פעיל היו בלתי רגילים. לדוגמה, ראיתי ילד אחד מתרוצץ בסלון ביתו, כששלוש הסימניות הסיניות ג׳ן-שן-רן (העקרונות של הפאלון דאפא: אמת-חמלה-סובלנות) מסתחררות סביבו.

רבים מהילדים האלה הם עכשיו בוגרים והתחילו בקריירות שלהם. רבים הפסיקו לתרגל פאלון דאפא. אבל כמה מהם עדיין מתייחסים לדאפא בגישה הנכונה ותומכים במאמצי הוריהם להבהיר את האמת. רבים נפלו, ויש שהם אפילו נגד הפאלון דאפא. ראיתי אחד שכאילו טיפח אבל מצאתי שהוא רק אדם רגיל. עם זאת אני לא מופתעת, בהתחשב במצב הטיפוח של ההורים וכמה שהם פינקו את הילד – הרבה יותר ממה אנשים רגילים עושים.

יש עוד כמה שכלל אינם במצב טוב. אני מאמינה שהוריהם, וגם החברה, אחראים לתוצאות.

המוסריות התדרדרה לשפל בחברה, ואנשים הם באופן כללי מאד אנוכיים. האהבה של המתרגלים האלה לילדיהם לא הייתה קשורה לחינוך הילדים איך להיות טובים ולהתחשב באחרים קודם, אלא איך להיות מצליח בחברה האנושית ואיך להשיג רווח אישי. במילים אחרות, הילדים לומדים מושגים מעוותים.

המאסטר אמר:

"כשמחנכים ילדים, המבוגרים בדרך כלל רוצים שהם יסתדרו בעתיד בתוך חברת האנשים הרגילים." ("ג'ואן פאלון")

לילדים האלה, שפעם היו טובים, כבר אין התנהגות טובה. זה כל כך חבל. בגלל האנוכיות והפינוק של הוריהם הם באמת דרכו על נעליהם בדרכם לאלוהִיות והרסו את עתידם.

כולם עברו דרך ארוכה כדי להפוך למתרגלי דאפא. אלה שיכולים להיוולד לתוך משפחה של תלמידי דאפא סבלו בוודאי קשיים רבים בעבור ההזדמנות להשיג את הפא ולהתקדם אל העתיד.

המאסטר אמר:

"ככל שהם יותר רחוקים מהטאו, כך קשה יותר לחזור באמצעות טיפוח." ("לתרגל אחרי הפרישה", "יסודות להתקדמות במרץ I")

כהורים, אם תוכלו להציג את הטיפוח לילדיכם או לפחות להנחות אותם לפני העקרונות של אמת-חמלה-סובלות כך שהם יוכלו לפתח את החמלה הטבועה בהם, זו תהיה המתנה הטובה ביותר שתוכלו לתת להם. למה שתלכו עם הזרם של החברה ותלמדו את ילדיכם כמו שאנשים רגילים עושים? האם אתם מבינים כמה נזק הבאתם עליהם?

אולי סיפקתם את תשוקתם לרווחים אישיים וצרכים רגשיים, וכתוצאה מכן הילדים קיבלו את מה שהם רצו. אבל הם רחוקים יותר מהמטרה שלשמה הם הגיעו לכאן לעולם. זה יגדיל את הקשיים שיהיו להם בטיפוח, אם הם כבר מטפחים או שיש סיכוי שיעשו זאת. להורים, אתם לא רק מזניחים, אלא גם מסתכנים בהריסתם. אני מקווה שהמאמר הזה יוכל לשמש כקריאת התעוררות להורים האלה.