(Minghui.org)

גב' ג'אנג שיו-ג'ן תושבת מחוז יי-לונג בפרובינציית סצ'ואן אמורה להגיש ב-14 במאי 2019 בבית הדין את תביעתה נגד המשרד המקומי של הביטוח הלאומי על השעיית קצבת הפנסיה שלה.

המשרד הפסיק לשלם את קצבת הפנסיה של גב' ג'אנג ביולי 2018. כמו כן דרשו ממנה להחזיר את תשלומי הפנסיה שקיבלה במהלך השנה וחצי בה הייתה כלואה בשל חלוקת חומרי פאלון גונג בציבור (פעולה חוקית לגמרי על פי החוקה הסינית – המת').

גב' ג'אנג נעצרה באפריל 2016 על שעוררה מודעות של אזרחים לגבי הרדיפה של המשטר הקומוניסטי נגד אמונתה מאז 1999. היא שוחררה באוקטובר 2017 מכלא הנשים בצ'נג-דו.

בחודשים האחרונים מתרגלי פאלון גונג רבים ברחבי סין דיווחו שמשרדי הביטוח הלאומי המקומיים השעו את קצבות הפנסיה שלהם. המתרגלים דרשו את הכספים שהושעו במהלך כליאתם השרירותית בשל אמונתם.

משרד הביטוח הלאומי בפרובינציית ליאו-נינג סירב להחזיר קצבת פנסיה של שנתיים שהשעה מגב' ווי שיו-יינג, על אף,שבית הדין פסק לטובתה.

ראה:

Social Security Office Defies Court Order to Return Pension Withheld from Woman for Her Faith in Falun Gong

במקרה של גב' ג'אנג משרד הביטוח הלאומי בנוסף לדרישה שתחזיר את תשלומי הפנסיה שניתנו לה במהלך כליאתה, הוא גם הפסיק להפריש את קצבת הפנסיה שלה מיולי 2018. המשרד הודיע שבמקום קצבת פנסיה הם יגישו בקשה לוועדה לענייני אזרחים לקבל עבורה 1000 יואן סבסוד על הכנסה נמוכה כדי לכסות את עלות המחיה שלה.

בינתיים הם איימו שאם לא תחזיר להם את התשלומים, הם יגישו תביעה וישלחו אותה לכלא שוב.

גב' ג'אנג סירבה להיענות. היא כתבה מכתבים לממונים האחראיים ודחקה בהם לא לפעול לפי מדיניות הרדיפה של המשטר הקומוניסטי נגד פאלון גונג.

כמו כן ציטטה את החוקה ואת חוקי העבודה הסינים, שכל אזרח סיני צריך לקבל עדיין תשלום קצבת פנסיה מלאה גם בהיותו בכלא.

אחרי שכתבה את המכתבים, המשטרה החלה להטריד אותה לעתים קרובות.

בסופו של דבר החליטה גב' ג'אנג להגיש תלונה נגד משרד הביטוח הלאומי. התביעה שהגישה התקבלה על ידי בית הדין של שי-צ'ונג. בתחילה קבע בית הדין מועד לשימוע ב-23 באפריל 2019, אבל כעת הוא דחה זאת ל-14 במאי.