(Minghui.org)

אם בת 77 מתה מפצעיה לאחר שהוכתה מכות אכזריות על ידי בנה משום שתרגלה פאלון גונג, דרך רוחנית שלווה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

נמסר כי הבן, דו שו-סונג בשנות ה -50 לחייו, שלח פעמיים פנייה לשחרור בערבות של אמו לאחר שנעצרה על סירובה לוותר על אמונתה. דו היה יוצא צבא וחייל ותיק שאומן למלא פקודות, והוא נעשה יותר ויותר עוין לאמו לאחר שהמשיכה לתרגל פאלון גונג לאחר שחרורה.

הוא היה מודאג מכך שאמונתה של אמו תשפיע על הסיכויים של בנו להיות לעובד מדינה. במהלך 19 השנים האחרונות של רדיפה, בני משפחה רבים של מתרגלי פאלון גונג פוטרו מעבודתם או שנמנע מהם לגשת לבחינות הכניסה לקולג' על בסיס "אשמה בגלל קירבה".

ב -27 בספטמבר 2018, דו חזר הביתה שיכור. ברגע שנכנס הביתה, הוא התחיל להכות את אמו הזקנה, גברת לו שו-רונג. כאשר אביו בן ה-83, דו ג'ונג-סאן ניסה לעצור אותו, הבן היכה גם אותו.

הבן המשיך להכות את אמו במשך יותר משעה. נשברו לה עשר צלעות ושורש כף היד. היא נחבלה בכל גופה, וגם פניה היו חבולות ונפוחות.

לאחר שגברת לו נלקחה לבית החולים, הרופא מצא צלע אחת עם שברים רבים שניקבה את הריאה. גם רוב איבריה הפנימיים נפגעו קשה. במהלך 24 הימים שבהם הייתה מאושפזת בבית החולים, פרסם בית החולים מספר הודעות על מצבה הקריטי. היא מתה ב -21 באוקטובר 2018.

למותה קדמה מתיחות מתמשכת במשפחה לגבי אמונתה. הבן הושפע מאוד מתעמולת השנאה של הממשל, והוא פנה נגד הוריו ולעתים קרובות התעלל בהם מילולית ואף תקף אותם פיזית.

נכון ליום כתיבת המאמר דו שו-סונג מוחזק בבית המעצר וו-צ'ינג שבטיאן-ג'ין.