(Minghui.org)

הצעת חוק S-240, ששמה לה למטרה את הסחר באיברי אדם, עברה פה אחד ב-30 באפריל בערב בבית הנבחרים הקנדי. היא הוגשה על ידי הסנאט וכבר אושרה על ידי הוועדה לענייני חוץ וסחר בין לאומי (AEFA), לפני ההצבעה בבית הנבחרים.

החוק מתקן את חוק העונשין ואת החוק להגנת מהגרים ופליטים. בראשון נקבע כי השתלת איברים בלתי חוקית בחו״ל תיחשב כפעילות פלילית. בשני נקבע כי אלה המעורבים בסחר באיברים לא יוכלו לקבל מעמד של מהגר או של פליט.

החוק יחזור לסנאט להצבעה על התיקונים שנעשו על ידי בית הנבחרים לפני שיוכל להיות מאושר כחוק.

מזכיר פרלמנטרי: עבירות חדשות בחוק העונשין

עריף ויראני, המזכיר הפרלמנטרי של שר המשפטים והתובע הכללי של קנדה, אמר שהצעת החוק מכוונת להילחם בסחר באיברים ולהגן על האוכלוסיות הפגיעות שמהן נלקחים האיברים בכוח.

״הצעת חוק S-240 מציעה לחזק את המענה שנותנת קנדה לסחר באיברים על ידי כך שהיא יוצרת ארבע עבירות חדשות בחוק העונשין הקשורות לפעילות הזו, מרחיבה את תחום השיפוט שמחוץ לגבולות המדינה לגבי עבירות אלה, ומתקנת את החוק להגנת מהגרים ופליטים באמצעות הוספת עילה חדשה לסירוב כניסה לקנדה בשל עיסוק בפעילות המהווה עבירה כמתואר בהצעת החוק.״ הוא הסביר.

ביתר פירוט, החוק יחשיב כעבירה כל מעורבות בהסרת איבר עבור השתלות ללא הסכמה מודעת של התורם או של מקבל החלטה חלופי.

״הצעת חוק S-240 מציעה גם להוסיף לסעיף 35 של חוק ההגירה והגנת פליטים עילה חדשה לסירוב כניסה, בשל עיסוק בפעילות המהווה עבירה על החוק. כתוצאה מכך תושב קבע או אזרח זר עלול לקבל סירוב כניסה לקנדה על כך שהשתתף באחת מהעבירות החדשות של סחר באיברים. התיקון הזה שולח מסר ברור שרכישה של איבר כלשהו, כולל מאנשים פגיעים בחו״ל, היא התנהגות פלילית חמורה פה בקנדה.״

חברי פרלמנט: אסור שקנדה תהיה שותפה לפשע

״הצבא הסיני ניהל עסקים במיליונים רבים של דולרים, ובאמצעות בתי החולים הצבאיים בנה עסק בקנה מידה תעשייתי המסיר לפי דרישה חלקי גוף ואיברים של אסירי מצפון הכלואים ברשת הענישה הנרחבת של סין,״ אמר חבר הפרלמנט בוריס ווזנסנסקי (Borys Wrzesnewskyj) מהמפלגה הליברלית.

כדי להפסיק את הטרגדיה הזו, וסוגים אחרים של סחר באיברים, הגיש חבר הפרלמנט בוריס ווזנסנסקי בפברואר 2008 את הצעת החוק S-500, אשר לא עברה בפרלמנט ה-39. בדומה, נכשלה הצעת החוק C-381 אשר הוגשה על ידי ווזנסנסקי בפרלמנט ה-40, והצעת החוק C-561 אשר הוגשה על ידי חבר הפרלמנט ארווין קוטלר בפרלמנט ה-41.

ווזנסנסקי אמר שהטיוטה המקורית שלו להצעת החוק מ-2008 שימשה כדוגמה לחקיקה דומה בפולין ובלגיה. הוא אמר: ״הגיע הזמן שקנדה תנקוט בפעולה. אין על הקנדים להיות מעורבים בתעשייה מושחתת ומרושעת שבה העשירים והנואשים במערב משלמים עבור איברים וחלקי גוף של האוכלוסיות הפגיעות ביותר במדינות המתפתחות: יתומים, חקלאים חסרי-כל ואסירי מצפון.״

הוא שמח לראות שהצעת החוק עברה השנה: ״אחת עשרה שנה לאחר שהנחתי בפעם הראשונה על השולחן חקיקה המתמודדת עם הסחר באיברי אדם, אני שמח שחקיקה הנלחמת בזוועה הזו, בצורה המודרנית הזו של קניבליזם, תיחקק סוף סוף על ידי הפרלמנט ה-42.״

חבר הפרלמנט גארנט ג׳ניוס מהמפלגה השמרנית הדגיש את חשיבות הצעת החוק: ״אני חושב שעל כולנו להסכים עם העיקרון שקנדה אינה יכולה להסכים במצפון נקי לסחר ולקצירת איברי אדם מאנשים ללא הסכמתם, ושיש באפשרותנו לנקוט עמדה ברורה ומוסרית על הנושא הבסיסי הזה של זכויות אדם״.

הוא אמר שהאיברים נלקחים לעתים תוך כאבים איומים בשעה שהקורבן עודו בחיים. ״האמצעים המוצעים [בהצעת חוק S-240] אינם פותרים את הבעיה לגמרי, ויש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל הם שמים את קנדה באופן רשמי בצד הנכון של העניין הזה ושמים קץ לכל אפשרות של מעורבות קנדית.״ הוא אמר במהלך ראיון.

חבר הפרלמנט מורי רנקין מהמפלגה הדמוקרטית החדשה אמר: ״עבורי, אין פה שאלה. אני רוצה להצטרף לאירופים. אני רוצה להצטרף לאחרים בעולם המכירים בזוועה של הסחר באיברים, לעמוד גאה, כקנדי, ולהתמודד ביחד איתם עם הבעיה המוחשית מאוד הזאת.״

להפסיק פשע נורא

ג׳ניוס הודה לחברי הפרלמנט האחרים על מאמציהם במהלך העשור של הדיונים על הנושא. ״שני קנדים ידועי-שם, דייויד מטאס ודייויד קילגור, חשפו דבר מזעזע. המחקר המדוקדק שלהם חשף כי בין 60,000 ל-100,000 איברי אדם מושתלים בבתי חולים בסין מדי שנה, בעוד שאין למעשה שום מערכת של תרומת איברים מרצון. רוב האיברים מגיעים מאסירי מצפון, בעיקר נמתרגלי פאלון גונג.״

הוא אמר שעל הממשלה הקנדית לעזור לאוכלוסיות הפגיעות: ״אני נואם היום בנוכחותם של אנשים אשר נעצרו ונכלאו בסין, ונלקחו מהם דגימות דם בבית הסוהר. ייתכן שהדבר היחיד אשר עמד בפני הפיכתם לקורבנות היה חוסר ההתאמה שלהם למושתל פוטנציאלי. הם מבינים, יותר מכל דבר אחר, את החשיבות של מה שקורה היום בבית הנבחרים.״

חבר הפרלמנט מורי רנקין מהמפלגה הדמוקרטית החדשה אמר לפרלמנט שמפלגתו תומכת ״בלב שלם״ בהצעת החוק ומעודדת את כל חברי הפרלמנט לתמוך בו גם כן. ״אנו רוצים שזו תהיה מורשתו של הפרלמנט הזה, כך שנוכל להתייחס למה שידידי המזכיר הפרלמנטרי (ויראני) קרא לו בצדק ״פשע נורא״.