(Minghui.org)

בנובמבר 2018 הועמדו למשפט 10 מתרגלי פאלון גונג, תושבי העיר בא-ג'ונג בפרובינציית סצ'ואן. 9 מהם הורשעו ללא עילה חוקית ב-7 בינואר 2019 ונגזרו עליהם עד 5 שנים בכלא וקנס כבד. 6 מתוך המתרגלים הם בני 70 ומעלה. 2 מהם מעל גיל 80.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטת טיפוח תרגול לגוף ולנפש המבוסס על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". מאז יולי 1999 מנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית רדיפה אכזרית נגד הפאלון גונג.

להלן שמות המתרגלים, גילם, גזר הדין וגודל הקנס שהוטלו עליהם.

שם גיל מס' שנות מאסר קנס

מר ג'אנג שין-ווי- 89 3 שנים 4,000 יואן מר ג'אנג מינג-לאנג 82 5 שנים 10,000 יואן מר קאנג דזון-ליו 71 3 וחצי שנים 5,000 יואן מר דזו טיאן-גווי 71 2 וחצי שנים 3,000 יואן גב' יואה יינג-צונג 70 4 שנים 6,000 יואן גב' דאי וואן-יי 70 3 שנים 4,000 יואן גב' ג'ואו לי-הואה 62 4 שנים 6,000 יואן גב' צ'ן גואו-צ'יונג 54 2 וחצי שנים 3,000 יואן גב' סון רונג 40 1 וחצי שנים 2,000 יואן

המתרגל העשירי, מר יאנג ג'יא-שון בן 69 זוכה.

לדברי בכיר בית הדין, המקרה הזה זכה למעקב צמוד ומצולם של הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) של פרובינציית סצ'ואן.

ה-PLAC היא סוכנות לא משפטית שמשימתה להוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג ובכוחה לעקוף את המערכת המשפטית. יש לה סניפים בכל רמה של הרשות.

משרד התביעה של בא-ג'ואו דחה כמה פעמים את המקרים שהוגשו, אבל בכירים ב-PLAC הורו למשטרה "לאסוף ראיות נוספות" להרשעה ואיימו על התובעים ועל השופטים שייענשו אם לא יצליחו להרשיע את המתרגלים.

בית הדין של מועצת בא-ג'ואו תכנן להטיל על המתרגלים תקופות מאסר שוות לזמן שהם כבר היו במעצר, כדי שיוכלו להשתחרר מיד אחרי שימוע פסק הדין. אבל ה-PLAC ברמת הפרובינציה הורה לסניף ה-PLAC תחתיו בבא-ג'ואו לקנוס את המתרגלים ולהטיל עליהם לפחות 3 שנים בכלא מבלי להתחשב בגילם.

עשרת המתרגלים נעצרו ב-22 בדצמבר 2017 והואשמו ב"ערעור אכיפת החוק תוך שימוש בכת", נוסח סטנדרטי המשמש את המשטר הסיני להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

הם הועמדו למשפט ב-7 בנובמבר 2018. מר ג'אנג, ששיערו הלבין במהלך המעצר, דיבר על התועלות הפיזיות והרוחניות שהשיג מתרגול בפאלון גונג. מר ג'אנג מינג-לאנג, שוטר ממשרד התביעה שפרש לגמלאות, תיאר כיצד הפך בריא יותר ומוכן יותר לעזור לאחרים, אחרי שהחל לתרגל.

"הראיות” של התביעה היו ספרי פאלון גונג וחומרי מידע שהוחרמו מבתי המתרגלים. אחיה של גב' יואה יינג-צונג הציג עותק של ההודעה ה-50 של משרד העיתונות וההוצאה לאור מהאחד במארס 2011, המבטלת רשמית את האיסור על ספרי פאלון גונג (ראה:♦ משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג) . כלומר שזה חוקי לחלוטין עבור מתרגלים להחזיק בספרי פאלון גונג. אבל השופט דחה את טענתו.

כתבות הקשורות לנושא: ♦ יותר מ-10 מתרגלים נעצרו לאחרונה בהיילונג-ג'יאנג ללא עילה חוקית; 8 עדיין במעצר בא-ג'ונג, פרובינציית סצ'ואן: 17 מתרגלים נעצרו בשל אמונתם, 10 עומדים בפני משפט