(Minghui.org)

מתרגלת פאלון דאפא ביקרה את בנה בעיר אחרת במשך חופשת ראש השנה הסיני. במהלך שהותה שם, היא יצאה החוצה לשוחח עם אנשים על הפאלון דאפא וחילקה חומרי מידע על השיטה ועל הרדיפה נגדה.

המשטרה ראתה אותה במצלמות המעקב ועצרה אותה בתחנת הרכבת כשהייתה בדרכה חזרה. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתו של הבן ואיימו עליו שבגלל אמו הוא לא יקבל קידום בעבודתו וילדיו לא יוכלו ללכת לקולג', ועוד כהנה וכהנה.

הבן פחד מהאיומים. כדי להימנע מלסבול בעצמו, הוא החזיר את אמו לעיר מגוריה ודיווח עליה למשטרה המקומית. הוא ביקש מהם שיעצרו אותה ויכפו עליה לוותר על אמונתה.

אבל התברר לו שהשוטרים בעיירה של אמו היו כולם מודעים לעובדות האמיתיות לגבי הפאלון גונג ולא הסכימו לעשות זאת. אחרי שקיבלו שוב ושוב דרישות מהבן, הגיעו 5 שוטרים לדירתם. אחד מהם נזף בבן: "איזה מן בן אתה? עכשיו ראש השנה הסיני. אתה רוצה לשלוח את אמך לכלא? אתה לא ראוי להיות הבן שלה".

שוטר נוסף ניסה לנחם את האם: "אל תאשימי את בנך. הוא מודאג לגבי עתידו ועתיד ילדיו".

האם ניצלה את ההזדמנות לספר עוד קצת על הפאלון דאפא לשוטרים, וכולם עזבו עם חיוך על פניהם.