(Minghui.org)

כולנו יודעים שעלינו להתחשב באחרים ושבטיפוח אין דברים קטנים. בשנה שעברה הייתה תקרית שגרמה להפסד ענקי. המתרגלים העצורים עדיין לא שוחררו.

בתחילה לא קלטנו את הסיבה המהותית למה שקרה. רק כשעורכי הדין התערבו הבנו את המצב. התברר שמתרגלים רבים הלכו לאותה חנות שבעליה היא תלמידת דאפא, כדי לקנות אספקה לחומרי הבהרת אמת. אז הרשויות החלו לשים לב לאותה תלמידה שאכנה אותה אי-יין. הם התקינו מצלמת וידאו בכניסה לחנות. אי-יין הבחינה במצלמה אך לא קלטה את משמעותה ולכן אף פעם לא העלתה זאת בפני אף אחד. כל המתרגלים שהלכו לחנות שלה צולמו, והוצב עליהם מעקב.

מזווית מסוימת, התקרית הזאת קרתה משום שלא התחשבנו מספיק באחרים. היו מאמרים באתר מינג הווי שהזכירו לנו לא לקנות יותר מדי דברים במקום אחד רק משום שזה נוח. מתרגלים רבים המעורבים בכך אף פעם לא חשבו על זה בנוגע לאי-יין וחנותה.

לדוגמה, כשכמה מתרגלים הלכו לקנות דברים, הרבה פעמים הם התיישבו מאחורי הדלפק ושוחחו קצת עם אי-יין, וכשאנשים אחרים נכנסו לחנות, הם אפילו עודדו את הנכנסים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ממקומם מאחורי הדלפק. אז אנשים הפיצו את השמועה שיש מתרגלים של פאלון גונג בחנות הזו, וזה הפעיל לחץ רב על אי-יין ומשפחתה. מאוחר יותר, כמה מתרגלים הזכירו לכולם לשים לב לבטיחות, אך המעצרים עדיין נמשכו.

אנו רוצים להזכיר למתרגלים עמיתים שמתרגלים חדשים פעמים רבות לא מבינים לעומק עד כמה מרושעת היא המק"ס. הם מרוגשים מאוד שהשיגו את הפא. כשהם פוגשים מתרגלים עמיתים הם מרגישים קרבה רבה. אך כמתרגלים ותיקים, עלינו להזכיר להם את ענייני הבטיחות ולשוחח איתם על דברים מנקודת מבט של שיפור השין-שינג.

לגבי שאלות כמו מי כתב מאמר זה או אחר, מי התקין מחשבים, מי הכין את החומרים וכו', אין עלינו לדון במידע הזה או להפיץ שמועות לגבי דברים, אלא אם באמת זה נחוץ לדעת. אם לא נשים לב למה שאנחנו אומרים, ייתכן שנביא להפעלת לחץ נוסף על מתרגלים עמיתים.

מתרגלת מקומית פעם ביטאה דאגות כאלו בפני הקבוצה. היא הייתה מתאמת בעבר ומשפחתה שהכירה היטב את הדאפא תמכה בה באופן כללי. אך מתרגלים רבים הלכו לביתה וביקשו דברים שונים בלי לטפח את דיבורם. חלקם אפילו לא התריעו מראש כשהביאו מתרגלים חדשים. כשהרשויות באו לביתה של אותה מתרגלת, הם כבר ידעו דברים רבים בפרטי פרטים. המשפחה עברה רדיפה וחשה לחץ משמעותי. עכשיו הם לא תומכים בה יותר, ולא מרשים לה להיות בקשר עם מתרגלים אחרים.

עקב הרדיפה, בימינו, אין הרבה מקומות אפשריים למפגשי לימוד פא קבוצתיים. המתרגלים האלו שמספקים מקומות ללימוד פא צריכים גם להגן על המיקום, וגם לעשות את מיטבם להרגיע את משפחותיהם.

דוגמה נוספת, וואנג פספסה את לימוד הפא בביתה של שיאו פעמיים. שיאו הלכה לביתה של וואנג כי הייתה מודאגת מכך שוואנג לא הגיעה? שיאו עשתה זאת כדי לוודא את אבטחת מיקום לימוד הפא מכיוון שכל כך הרבה מתרגלים הסתמכו על זה. התברר שוואנג פספסה את לימוד הפא פשוט בגלל שהיו לה דברים אחרים לעשות.

כמתרגלים שהולכים ללימוד פא קבוצתי, על כולנו להוקיר את תרומתו של המתרגל המארח ולהיזהר ולהגן על המיקום. עלינו לשים לב לכמה רועש דיבורנו. אין עלינו לבוא ולצאת יחד. אם אנחנו רצים להביא מתרגלים אחרים, עלינו להקדיש לכך מחשבה רצינית ולבקש רשות מראש. אחרי שלימוד הפא מסתיים, אין עלינו לדבר על דברים רגילים. כשאנחנו הולכים ללימוד פא, אין עלינו להביא את הטלפונים הניידים שלנו.

עלינו לעשות את המיטב להתחשב באחרים ולטפח את עצמנו ברצינות. זו הבנתי האישית. אנא הצביעו על כל דבר שאינו הולם.