(Minghui.org)

גב' מו שי-וואן בת 36 תושבת שנחאי עצורה כבר שנה בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' מו נעצרה ב-18 באפריל 2018 אחרי שנחשדה בהפצת חומרי מידע לגבי פאלון גונג. המשטרה הגישה את תיק החקירה למשרד התביעה של מועצת פנג-שיאן ב-19 ביולי ומשם הוא הועבר בנובמבר לבית הדין.

נמסר שבית הדין ומשרד התביעה החזירו את התיק למשטרה פעמים אחדות. עורך דינה של גב' מו אינו יכול לדעת מה מצב התיק כיום, מפני שגם התובע וגם השופט מסרבים להיפגש איתו.


גב' מו שי-וואן

בתה בת ה-8 של גב' מו, טינג-טינג, עצובה בשל מעצרה השרירותי של אמה. טינג-טינג מצטיינת בציור, והיא ציירה פרח לוטוס לאמה בתקווה לעורר את תקוותה וכוחה כשהיא במעצר.


פרח הלוטוס שציירה טינג-טינג