(Minghui.org)

ב-23 באפריל 2019 אחר הצהריים כ-12 פרצו שוטרים לחדר בקומה ה-8 של בניין פו-לי-צ'אנג בעיר פינג-שיאנג, שם למדו 14 מתרגלי פאלון גונג מאמרים של הפאלון דאפא.

מבלי להציג צו חיפוש כלשהו, השוטרים ערכו חיפוש והפכו את המקום, כשהם מרוקנים את תיקי המתרגלים ורושמים את הפריטים שבפנים.

בתוך תיקה של גב' ג'ין-אֶה מצאו השוטרים מפתחות לחדר ומספר רב של שטרות עם מידע על הפאלון דאפא מודפס עליהם. הם שיערו שהיא המתאמת של שיעורי לימוד הפא. הם לקחו אותה לביתה, בזזו את המקום והחרימו את ספרי הפאלון דאפא שלה וחומרים מודפסים.

(הערה: על-פי דיווחים קודמים באתר מינג-הווי, גב' ג'ין-אֶה נעצרה גם ב-2015 בשל השתתפות בקבוצת לימוד פא. ראה: עשרה מתרגלים נעצרו משום שקראו בספר של הפאלון גונג)

כל 14 המתרגלים הועברו עד השעה 17:00 ל"בסיס נגד פשע" של מועצת אן-יואן בפרובינציית ג'יאנג-שי. המקום היה עמוס בשוטרים מיחידת הביטחון הפנימי של אן-יואן וחלקם מתת יחידת ביטחון הפנים של מחלקת משטרת העיר פינג-שיאנג.

השוטרים יידעו את תחנות המשטרה השונות שהמתרגלים שנעצרו הם בתחום שיפוטן. הם ביקשו שתחנות המשטרה ידאגו להגיע ולקחת את המתרגלים שבתחום שיפוטם, לחקור אותם ולמלא ניירת, ואז להעביר אותם למרכז המעצרים של פינג-שיאנג.

שמות המתרגלים העצורים, וכן פרטי קשר של מרכז המעצרים אליו נלקחו המתרגלים, מצוינים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.