(Minghui.org)

אתר האינטרנט Minghui.org הושק ב-25 ביוני 1999. ב-26 ביוני 1999 נתן מאסטר לי את ההרצאה בשיקאגו: "הוראת הפא בוועידה במערב התיכון של ארה"ב". ב-20 ביולי 1999 המשטר הקומוניסטי הסיני החל ברדיפה כלל ארצית נגד הפאלון גונג.

ברגע ההיסטורי הזה, הנהלת מערכת מינג-הווי משיקה אתר חדש: "מקרי מוות ברדיפה של מתרגלי פאלון גונג". הרשימה המאומתת של מתרגלי פאלון גונג שמתו כתוצאה מהרדיפה הועלתה לאתר החדש שיעודכן באופן קבוע. האתר החדש יעזור לכולם להבין את הרדיפה ולהפיץ את העובדות לגביה.

בנוסף לאתר החדש "מקרי מוות ברדיפה של מתרגלי פאלון גונג" שהושק ו"רדיו מינג-הווי" שכבר התעדכן, הנהלת מערכת מינג-הווי פועלת גם לארגן מחדש, לבנות או לעדכן דפי אתר קיימים הכוללים את "ספריית מינג-הווי", "רשימת הפושעים", "מקרים של רדיפה", "כתבי עת של מינג-הווי" ו-"200,000 אנשים התובעים לדין את ג'יאנג דזה-מין". אנו מבקשים שמתרגלים יקדישו לכך תשומת לב ויתמכו במאמצים שלנו.

רשימת מתרגלים שנרצחו ברדיפה

צילומים של מתרגלים שמתו

כדי להתעדכן בפרטים של האתר החדש, היכנסו בבקשה ל: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/DeathDate