(Minghui.org)

עם היחלשות הרדיפה, עוד ועוד מתרגלים מהגרים מסין למדינות אחרות. הבעיות הנגרמות על ידי כמה מהאנשים האלה הופכות בולטות יותר ויותר, והן רק מעכבות אותם עצמם, אלא גם מפריעות לסביבת הטיפוח ולהצלת ישויות חיות מחוץ לסין.

לדוגמה, כמה מתרגלים שעברו לאחרונה מסין לעיר ניו יורק, התקינו אפליקציה על הטלפונים הניידים שלהם והם מפיצים שמועות שהאפליקציה הועברה אליהם מההר, ושכאשר נתקלים בהפרעות, לומדים את הפא או עושים דברים, יש לפתוח את האפליקציה ולכוון את מסך הטלפון מול הפנים כדי למנוע הפרעות ולקבל אנרגיה.

טענות והתנהגויות לא רציונליות, מגוחכות ואבסורדיות שכאלה, בכל זאת הצליחו למשוך עוד מתרגלים שרק יצאו מסין, להתקין את האפליקציה הזאת ולהשתמש בה. כמו כן, משתמשי האפליקציה הודפים מתרגלים המתנגדים לאפליקציה, ומסרבים לגלות להם פרטים עליה.

אלה שהתקינו את האפליקציה הזאת, שמקורה אינו ידוע, הם בעיקר מתרגלים שלא פעלו היטב בטיפוח בעודם בסין. אחרי שהם עברו למדינות אחרות, לא רק שכשלו להזדרז לשפר עצמם ולפצות על ההזדמנויות שאבדו, אלא שהם עדיין נדבקים למושגים האנושיים החזקים שלהם ולהחזקות האנושיות החזקות שלהם. הם מעכבים את עצמם וגם מפריעים לסביבתם הקרובה.

למעשה אנשים משכילים רבים היכולים לראות דברים בצורה אובייקטיבית והגיונית, יודעים שבכל האפליקציות בטלפון הנייד ובכלל זה WeChat ו- QQ, קיימים סיכונים בטיחותיים. טלפונים ניידים המיוצרים בחברות בסין הם פגיעים אף יותר לפריצת אבטחה מאשר WeChat ו- QQ.

המתרגלים האלה שיש להם את האפליקציה המוזכרת למעלה, משתמשים בטלפונים שלהם בכל זמן ובכל מקום כפי שהם רוצים. הם לא צלחו להבין שזה שיש להם את האפליקציות האלה בטלפון, זה מה שהמרגלים הסינים צריכים ביותר.

ב-20 ביולי השנה נציין 20 שנה לרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג. במהלך שני העשורים האחרונים, תלמידי הדאפא מחוץ לסין עשו דרך ארוכה להשיג את הסביבה לטפח ולאמת את הפא שיש לנו כיום.

אנחנו מקווים שמתרגלים שרק עזבו את סין יכבדו את עצמם ויקדישו תשומת לב לסלק במחשבותיהם ובהתנהגויותיהם את החשיבה והמושגים שהחדירה אצלם המק"ס. אנחנו מקווים שהם ילמדו להתבונן פנימה ויגלו את האני האמיתי שלהם, ויוקירו ויתייחסו במחשבות נכונות לסביבה מחוץ לסין, כדי להציל ישויות חיות.

הנהלת מערכת מינג-הווי 14 ביולי 2019