לחלק הראשון לחלק השני לחלק השלישי לחלק הרביעי לחלק החמישי לחלק שישי לחלק שביעי

קנדה: נבחרי ציבור שלחו מכתבי ברכה להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי

חבר הפרלמנט השמרני אנדרו שייר, המנהיג הנוכחי של האופוזיציה

מכתב מחבר הפרלמנט Andrew Scheer


סגן המושל תומס מולוי ממחוז ססקצ'ואן

מכתב מסגן המושל תומאס מולוי


חברת הפרלמנט קאנדיס ברגן, מנהיגת המפלגה השמרנית

מכתב מחברת הפרלמנט קאנדיס ברגן

חבר הפרלמנט נגו תאן חי


מכתב מחבר הפרלמנט נגו תאן האי

חברת הפרלמנט ג'ודי סגרו

מכתב מחברת הפרלמנט ג'ודי סגרו


השר לענייני פארקים, תרבות וספורט, ג'ין מקובסקי, ממשל ססקצ' ואן

מכתב מהשר ג'ין מקובסקי

ריאן מיילי, מנהיג האופוזיציה הרשמית בססקצ'ואן

מכתב מריאן מיילי

חבר פרלמנט Borys Wrzesnewskyj

מכתב מחבר פרלמנט Borys Wrzesnewskyj

חבר פרלמנט James Bezan

מכתב מחבר פרלמנט James Bezan


חבר הפרלמנט דניאל בלייקי

מכתב מחבר הפרלמנט דניאל בלייקי

חבר הפרלמנט ג'ון בראסאר

מכתב מחבר הפרלמנט ג'ון בראסאר

חבר הפרלמנט נתנאל ארסקין-סמית

מכתב מחבר הפרלמנט נתנאל ארסקין-סמית

חבר הפרלמנט הרולד אלברכט

מכתב מחבר הפרלמנט הרולד אלברכט

חבר פרלמנט טד פולק

מכתב מחבר פרלמנט טד פולק

חבר הפרלמנט דוד אנדרסון

מכתב מחבר הפרלמנט דוד אנדרסון

אונטריו מחוזי מייק שריינר

מכתב מאונטריו מחוזי מייק שריינר

חבר פרלמנט ממחוז אונטריו, פארם גיל

מכתב מחבר הפרלמנט פארם גיל

חבר פרלמנט דאג דואני ממחוז אונטריו

מכתב מחבר פרלמנט דאג דואוני


חברת הפרלמנט Bhutila Karpoche ממחוז אונטריו

מכתב מחברת הפרלמנט Bhutila Karpoche


חברת הפרלמנט ג'יל דאנלופ ממחוז אונטריו


מכתב חברת הפרלמנט ג'יל דאנלופ


חברת הפרלמנט סוז מוריסון ממחוז אונטריו

מכתב מחברת הפרלמנט סוז מוריסון


חברת הפרלמנט מוניק טיילור ממחוז אונטריו

מכתב מחברת הפרלמנט מוניק טיילור


חבר הפרלמנט כריס גלובר ממחוז אונטריו

מכתב מחבר הפרלמנט כריס גלובר Glover)) ממחוז אונטריו

למאמר המקורי באנגלית