(Minghui.org)

"אפילו לגבי כל מעשה וכל מילה של כל תלמיד דאפא, אפילו כל נושא שאתם חושבים עליו אינם עניין פשוט. בעתיד תראו שהכל תוכנן מאוד בדקדקנות. זה לא תוכנן על-ידי, אלא על-ידי הכוחות הישנים האלה." ("הרצאת הפא בוועידת הפא (פא-הויי) בפלורידה, ארה"ב", 2001)

בהתבסס על התנסותי האישית בטיפוח, סידור מעין זה של הכוחות הישנים אינו רק סמוי, אלא גם מרושע.

כמה פעמים חשבתי על השאלה: "אם אירדף בחומרה, לדוגמה, אם אאבד את עבודתי, את כספי, ואאבד הכול... האם עדיין אמשיך לטפח בדאפא? תשובתי תמיד זהה: 'כן!'"

אך כשלאחרונה חשבתי על השאלה הזאת שוב, שאלתי את עצמי: "למה אני חוזר על השאלה הזאת במחשבתי שוב ושוב? זה לא בסדר! אם הייתי חושש כל כך לאבד הכול, לא הייתי יכול לקבל את הדאפא.

המאסטר אמר:

"הפא יכול לשבור את כל ההחזקות, הפא יכול להרוס את כל הרוע, הפא יכול להשמיד את כל השקרים, הפא יכול לחזק את המחשבות הנכונות." ("יסודות להתקדמות במרץ II", "להסיר את ההפרעות")

הדאפא יכול לעזור לי לשלול כל סידור ורדיפה של הרוע, אז למה אני עדיין תוהה אם אמשיך לטפח אם אירדף ואאבד הכול?

לפתע הבנתי: "למעשה השאלה הזאת אינה מגיעה מהאני האמיתי שלי. היא השתקפות של דברים שארגנו הכוחות הישנים במחשבתי! זו אינה השאלה שלי ולכן לא אכיר בה".

ברגע שהמחשבה הנכונה הזאת הגיעה, המאסטר אפשר לי לראות קבוצה של דברים מעוותים ומרושעים מממד גבוה יותר יוצאים מהצד השמאלי של גופי. יכולתי גם לשמוע את אנחותיהם המדוכאות וחסרות האונים בשעה שהם יצאו.

באמצעות שליחת מחשבות נכונות רדפתי אחר הגורמים המרושעים האלו והשמדתי אותם. המטרה הבסיסית של הסידורים האלו הייתה לגרום לי לסבול רדיפה, ולגרום לי למאבק בטיפוח שלי על הנתיב שסודר על ידי הכוחות הישנים. לאחר שראיתי את המראה הזה, הבנתי לפתע מדוע לעתים קרובות חשתי כל השנים האלה אי נוחות בצד השמאלי של גופי.

באותו זמן המאסטר גם הראה לי מראה אחר. שכבה של בד פלנל ארגמני שעטף את גופי נפל ברגע ששללתי את המחשבה הלא נכונה שאני עלול לאבד הכול במהלך הטיפוח שלי.

המאסטר אז הראה לי את הצד השמימי שלי שהיה מטופח לגמרי. את הגוף הקריסטלי הלבן. הוא היה שקוף כמו קריסטל, וכן גם שכבות עלי הכותרת של פרח הלוטוס שעליו ישבתי.

אותה שעה המחשבה השלילית שלי כבר חוסלה והצד השמאלי של גופי לא חש שום כאב או מצב לא תקין.

הבנתי שמטרת תרגול הטיפוח היא לא להיות גיבור בעיני האנשים הרגילים. גבורה לא יכולה להיות מעורבת בטיפוח: "תראו! כמה נחוש אני! אני עדיין מתרגל בדאפא למרות שנרדפתי כל כך בחומרה!"

אם אטפח עם צורת המחשבה הזאת, אלך בדיוק לפי התכנונים של הכוחות הישנים.

רק כשאני הולך באמת אחר המאסטר, אני יכול לשלול לחלוטין את הרדיפה שארגנו הכוחות הישנים, ולצעוד על הנתיב הנכון בטיפוח תרגול.