(Minghui.org)

על תושב העיר יין-צ'ואן באזור האוטונומי של נינג-שיה נגזרו לאחרונה 10 שנים בכלא וקנס של 100,000 יואן בשל סירובו לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר לואו נינג כבר היה כלוא לתקופות של שלוש שנים וארבע שנים (ס"ה שבע שנות מאסר) לפני כן, גם כן בשל אמונתו בפאלון גונג וללא עילה חוקית.

מר לואן היה על כוונת המשטרה לאחר שדווחו עליו בפברואר 2017 ששלח מכתבים עם מידע על הפאלון גונג. המשטרה עקבה אחריו וניטרה את כל תנועותיו במשך כמה החודשים לפני מעצרו ב-27 באוגוסט 2017.

באמצע דצמבר 2017 אישר משרד התביעה את מעצרו אחרי ששלח את תיק החקירה חזרה למשטרה מחוסר ראיות מספקות. אבל חרף עובדה זאת, התובע שלח ב-20 במארס 2018 את התיק לבית הדין של מועצת שינג-צ'ינג להמשך הליכי משפט. כתב האישום השתמש בסעיף של "חתירה תחת שלטון המדינה", נוסח שגרתי של המשטר הקומוניסטי המיושם לעתים קרובות על פעילי זכויות אדם ומתרגלי פאלון גונג הנעצרים ללא עילה חוקית.

אחרי שעורך הדין של מר לואן טען שלמערכת המשפט בדרג הנמוך יותר אין סמכות להעמיד למשפט מקרה הקשור לסוגיות מדינה, הועבר המקרה למשרד התביעה הגבוה יותר ביין-צ'ואן ומשם ב-5 בספטמבר 2018 לבית משפט הביניים בעיר.

באוקטובר 2018 בית משפט הביניים דחה את התיק מחוסר ראיות מספקות והחזירו למשרד התביעה. אבל, שוב, משרד התביעה החזיר את התיק לשופט. ב-10 בינואר 2019 התקיים שימוע חלקי בעניינו של מר לואן ואז התקיים שימוע ב-14 בפברואר. ב-16 באפריל 2019 הוכרז גזר הדין לתקופה ארוכה של 10 שנים .

כתבות קשורות:

Falun Gong Practitioner Tried on Charges of “Subverting State Power” Over Questionable Evidence

Falun Gong Case Rejected from Hearing Due to Insufficient Evidence

Mr. Luan Ning Charged with “Subverting the State”