(Minghui.org)

מנהל מחלקת ניתוח של בית חולים גדול הוא מתרגל פאלון גונג. יום אחד הוא פגש בפציינט שהיו לו דליות בוורידים ושרצה לעבור ניתוח. אחרי ששוחח עם הפציינט, המנתח הבין שהאדם הוא מתרגל פאלון גונג. הוא שיתף אותו בהבנתו לגבי קארמת מחלה ואמר: "אנחנו מתרגלי פאלון גונג. המאסטר מנקה את הגוף שלנו. אין לנו מחלות. אסור לנו לטעות להחשיב חוסר נוחות פיזי כמחלה, מפני שחוסר הנוחות הזה ממיס ומפורר קארמה וזה דבר טוב". המתרגל שחיפש טיפול לבעייתו הסכים עם זה וחזר הביתה.

כעבור חודשיים אותו אדם חזר ואמר למנתח שמצבו החמיר והוא מרגיש כאילו הוורידים שלו עומדים להתפוצץ. הוא ביקש שינתחו אותו. המנתח חשב שהמתרגל מתייחס אל עצמו כאדם רגיל ולכן הסכים לעשות את חובתו כרופא.

כשהמנתח ניסה לחתוך וריד בעזרת אזמל ניתוחים זה היה ממש כאילו לחתוך חוט ברזל. הוא היה מוכה תדהמה. לבסוף הוא היה צריך להשתמש במספריים כדי להשלים את הניתוח. הוא מעולם לא פגש במצב כזה בעבר.

בלבו הוא הרגיש כאילו עשה משהו לא נכון והיה מודאג. הוא חשב: "גופו של המתרגל השתנה עד לדרגה כזאת, אבל אני חתכתי והוצאתי את הווריד". הוא התלונן במחשבתו שלמתרגל הזה יש יכולת הארה נחותה. הוא הרגיש רע במשך די הרבה זמן לאחר מכן.

בפעם אחרת אותו מנהל מחלקה ניתח פציינט להסרת גידול. הוא גילה שהגידול היה עטוף בצורה הדוקה בקרום עבה ולא היה כל סימן שהוא התפשט לרקמות סמוכות. הוא היה נבוך, מפני שזה מקרה נדיר לגבי גידול גדול כל כך.

כשביקר את הפציינט למחרת היום הוא ראה תג של פאלון על חולצתו של האדם. הוא שאל אותו אם הוא מתרגל פאלון גונג. הפציינט השיב בחיוב והמנתח חשב: "אם כן מדוע עשית את הניתוח? המאסטר משגיח עליך, אבל אתה לא הוארת לכך. כמה חבל".

שנה לאחר מכן אותו פציינט חזר. הגידול חזר והתפשט והתברר שהוא ממאיר.

שתי הדוגמאות האלה מראות שהמאסטר מנקה את הגוף שלנו. הגוף שלנו מתפתח ומשתנה כאשר אנחנו מטפחים [במחשבה נכונה]. כל חוסר נוחות פיזי שאנחנו חווים הוא מבחן ויכול לעזור לנו להשתפר. כל עוד אנחנו מאמינים במאסטר ובדאפא ומסתכלים פנימה אין כל מצוקות שאיננו יכולים להתגבר עליהן.