(Minghui.org)

ב-16 ביולי 2019 נעצרו 8 מתרגלים בעיר ג'י-נאן בפרובינציית שאן-דונג משום שסירבו לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטת מדיטציה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

נכון ליום כתיבת הדיווח, 4 מהמתרגלים שוחררו, אך 3 נותרו עדיין במעצר. לא ידוע עדיין שם משפחתה של המתרגלת השמינית (שמה הפרטי וו).

מר צ'י יינג-ג'ון ואשתו גב' צ'ן ליאן-מיי נעצרו בביתם ב-16 ביולי בסביבות השעה 8 בבוקר. על-פי עדות השכן של בני הזוג, בלשים הקיפו את בניין דירתם של בני הזוג כבר מהשעות המוקדמות של הבוקר. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בדירתם של בני הזוג, בחנות הנעלים והכובעים שלהם, וגם במחסן הסחורות שלהם. כל ספרי הפאלון גונג והחומרים הקשורים לשיטה הוחרמו.

מר יין פנג, גב' יין שיאו-שינג, גב' וויי צווי-צ'ין, מר ליו שי-שיו והמתרגלת הקשישה וו ביקרו כולם בביתו של מר צ'נג שי-ג'יאנג בבוקר ה-16 ביולי. הם נעצרו על ידי שוטרים שערכו לאחר מכן חיפוש וביזה בבתיהם והחרימו ספרי פאלון גונג וחומרים נוספים הקשורים לפאלון גונג.

למעצרו האחרון הזה של מר יין פנג קדם מעצר קודם ב-14 בספטמבר 2018, משום שחיפש דרך לשחרר את אמו שנעצרה יום קודם לכן בשל הפצת חומרי מידע על הפאלון גונג. אמו שוחררה, אך מר יין עצמו נשלח אז למרכז מעצרים מקומי. אחותו ביקשה לשחררו בערבות והוא נאלץ טרם שחרורו לחתום על הצהרה בה הוא מוותר על הפאלון גונג. משפחתו חושדת שהמשטרה עקבה אחריו במשך החודשים האחרונים, מאחר שכל המתרגלים שנעצרו ב-16 ביולי היו בקשר קבוע איתו.

מר יין, גב' יין וגב' וויי שוחררו ב-16 ביולי אחר הצהריים. מר ליו שוחרר לאחר מכן בערבות. מר צ'נג, מר צ'י וגב' צ'ן שוהים כעת במעצר במרכז המעצרים של מסילת הרכבת בג'י-נאן.