(Minghui.org)

מאמר שהועלה לאחרונה באתר מינג-הווי הזהיר מיצירת מחסומים בין מתרגלים עמיתים. מקרים כאלה מתרחשים גם באזור שלי. הכוחות הישנים מנצלים את המחשבות השליליות של כמה מתרגלים וחוסמים אותנו מליצור גוף אחד. עלינו לעמוד על המשמר מפני הפרעות מהמחשבות השליליות שלנו וליצור ביחד גוף אחד.

המתרגל א' החל לתרגל פאלון דאפא לפני 1999כשהיה עדיין צעיר. הוא הצטרף לקבוצת לימוד פא באזור שלי אחרי שמצא כאן עבודה. כל המתרגלים חושבים שיש לו הבנה רציונלית ומצוינת של הפא.

ביוני השנה הצליח המתרגל הזה לשלוח בדואר את תלונתו הפלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, הדורשת להעמיד לדין את נשיא סין לשעבר בגין תפקידו ברדיפה נגד הפאלון גונג. כמו כן סייע מתרגל א' לכמה מתרגלים קשישים לשלוח באינטרנט את התלונות שלהם.

שני מתרגלים מבין אלו שהוא עזר להם נעצרו לאחר שסיפרו לאנשים את העובדות לגבי פאלון גונג. מתרגל א' השתתף באופן פעיל במאמץ להצילם.

אבל במהלך חופשת יום החג הלאומי, כשמתרגל א' היה מחוץ לעיירה, הסתובבה לה שמועה בקרב מתרגלים עמיתים שכל המתרגלים שמתרגל א' עזר להם נעצרו. השמועה גרמה למתרגל א' להפסיק לבוא לקבוצות לימוד פא ואף מתרגל לא העז עוד לבקש את עזרתו.

כאשר שני המתרגלים ששהו במעצר השתחררו, הם אישרו לנו שהמשטרה לא ידעה דבר על התלונות שהגישו נגד ג'יאנג. היה ברור שלמעצרם לא היה כל קשר למתרגל א'. אבל השמועה, שהגיעה בגרסאות שונות, גרמה לניכור בקרב המתרגלים. הכוחות הישנים ניצלו את המחשבות השליליות שלנו לגבי מתרגלים עמיתים ומנעו מאיתנו ליצור גוף אחד.

זהו שיעור שעלינו ללמוד ביחד. עלינו להיזהר בדיבורנו, להתייחס לכל שמועה ששמענו עם מחשבות נכונות, לראות מבעד לתכסיסים בהם משתמשים הכוחות הישנים, ולסלק כל גורם שיכול להיות מנוצל על ידי הכוחות הישנים.

אם מקרה כלשהו מעכב את עשיית שלושת הדברים שלנו, או יוצר ניכור בקרב מתרגלים, מדובר כנראה בהפרעות מצד הכוחות הישנים. בזמן שאנחנו מתקנים את עצמנו, עלינו לסלק מיד את ההפרעות.