(Minghui.org)

בין ה-5 עד ה-18 ביולי 2019 נעצרו ב-7 ערים בסצ'ואן 64 מתרגלי פאלון גונג שסירבו לוותר על אמונתם. פאלון גונג הוא שיטה עתיקה לשיפור גוף ונפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

המעצרים התבצעו במשך כמה ימים לפני יום השנה ה-20 לרדיפה נגד הפאלון גונג. היום הזה נחשב לאחד מ"הימים הרגישים" על ידי הרשויות. באשר לימים רגישים נוספים, הרשויות פועלות בכיוון מעצרים מוגברים והשהיית מתרגלים במעצר.

ביולי 2019 דווח גם על מעצרים של כמה קבוצות אחרות של מתרגלי פאלון גונג

בפרובינציית ג'י-לין: לפחות 24 מתרגלי פאלון גונג ושני בני זוג נעצרו בעיר ג'י-לין

בפרובינציית הה-ביי:  9 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הה-ביי

בפרובינציית שאן-דונג:   8 מתרגלי פאלון גונג בעיר לונג-קואו נעצרו בשל אמונתם ו-5 עברו הטרדות

ובפרובינציית ליאו-נינג:  לפחות 35 מתרגלי פאלון גונג נעצרו תוך יומיים בפרובינציית ליאו-נינג

מאמרים שנמצאו

בין 64 המעצרים בפרובינציית סצ'ואן:

37 מעצרים התבצעו בעיר צ'נג-דו 11 מעצרים בליאנג-שאן בתחום השיפוט של האזור האוטונומי יי 6 מעצרים בכל אחת משתי הערים נאן-צ'ונג וסווי-נינג 2 מעצרים בעיר מיי-שאן מעצר אחד בכל אחת מהערים פאן-ג'י-הואה ומיאן-יאנג.

יש להעיר שכל המעצרים בכל עיר חלו ביום אחד וכנראה תוזמרו ותואמו מראש על ידי כוח המשטרה כולו של פרובינציית סצ'ואן.

בעיר צ'נג-דו: 37 מעצרים ביום אחד

ב-10 ביולי 2019 נעצרו בעיר צ'נג-דו 37 מתרגלים. בזמן כתיבת המאמר נותרו עדיין 27 מתרגלים עצורים.

בנוסף ל-28 מתרגלים שאומתו בכתבה קודמת: 28 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד בעיר צ'נג-דו , אומתו גם תשעת המעצרים החדשים שנודע עליהם, ושמות המתרגלים מופיעים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה. יש לציין שהשוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתו של מר שן שואן-וון והחרימו משם 30,000 במזומן, כמו גם את המחשב והמדפסת שלו.

ליאנג-שאן בתחום השיפוט של האזור האוטונומי יי: 11 מעצרים ביום אחד

11 מתרגלים בליאנג-שאן נעצרו ב-14 ביולי. 7 נותרו במעצר בעת כתיבת המאמר. שמות המתרגלים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.

יצוין גם כי 3 מבין המתרגלים העצורים הם בני 77 עד 84, וכי אחד העצורים, בעלה של גב' ג'ואו שיאן-רונג, אינו מתרגל פאלון גונג

העיר נאן-צ'ונג: 6 מעצרים ביום אחד

6 מתרגלות נעצרו בבוקר ה-5 ביולי. שתי האחיות יאנג נשלחו למרכז לשטיפת מוח בעיר. שתי האחיות אן נעצרו אף הן באותו בוקר במעצר פלילי והועברו למרכז המעצרים של העיר.

העיר סווי-נינג: 6 מעצרים ביום אחד

4 מעצרים של מתרגלות נערכו בבוקר ה-18 ביולי 2019. בזמן שגב' שיה נאבקה בשוטרים, היא נפגעה ממכונית בגבה. השוטרים צלצלו למונית גררו אותה פנימה ולקחו אותה לתחנת המשטרה. מאוחר יותר ערכו חיפוש בביתה והחרימו מחשב וטלפון נייד.

2 מתרגלות נוספות נעצרו באותו יום אחר הצהריים. 4 מתרגלות שוחררו באותו לילה. 2 מתרגלות- גב' שיה וגב' ליאנג עדיין במעצר.

שמות כל המתרגלות בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.

מעצרים נוספים

גב' שו ג'ונג-הווי מהעיר מיאן-יאנג נעצרה ב-11 ביולי אחר הצהריים. היא מוחזקת כעת במרכז המעצרים בעיר.

גב' ג'ואו סו-פאנג ובעלה מהעיר מיי-שאן נעצרו ב-15 ביולי. שניהם שוחררו כבר.

בנוסף למעצרים, השוטרים הטרידו כמה מתרגלים בעיר דא-ג'ואו ב-18 ביולי. השוטרים צילמו אותם, ערכו חיפושים בביתם וניסו לכפות עליהם לכתוב הצהרות שהם מוותרים על הפאלון גונג.