(Minghui.org)

מועצת המנהלים במחוז פיירפקס בווירג'יניה העבירה ב-16 ביולי 2019 הצעה לסדר היום, המזהירה את התושבים המקומיים מנסיעה לסין לצורך ניתוחי השתלות איברים. חברי ההנהלה הציגו את ההצעה מכיוון שמתרגלי הפאלון גונג ואסירי מצפון אחרים בסין הפכו לקורבנות של קצירת איברים בכפייה, והוועדה חשבה כי תושבי פיירפקס המקומיים וצוותי הרפואה המקומיים צריכים להיות מודעים לכך.

את ההצעה יזמה היו"ר שרון בולובה יחד עם חברי ההנהלה ג'ון קוק, ג'ון פוסט ופאט הריטי. לאחר מכן אושרה ההצעה פה אחד על ידי כל חברי ההנהלה.

מועצת המנהלים במחוז פיירפקס העבירה ב -16 ביולי 2019 הצעה לסדר היום המגנה את קצירת האיברים בכפייה בסין ומזהירה את התושבים מלנסוע לסין לצורך השתלת איברים

יושבת הראש: קצירת איברים בכפייה היא 'מחרידה' ו'מזעזעת'

ג'ון קוק מציג את הנושא בפני חבר המנהלים

קוק הסביר את הרקע להצעה בהציגו את החלטה 343 שהועברה על ידי בית הנבחרים האמריקני ב- 13 ביוני 2016, המגנה את קצירת האיברים בכפייה בסין. הוא אמר כי ההחלטה נתמכה על ידי שתי המפלגות [הדמוקרטית והרפובליקנית] ועם התמיכה של כל נציגי צפון וירג'יניה.

כנציגי ציבור מקומיים, "אנו מודאגים – כמו גם מתרגלי הפאלון גונג המקומיים שלנו – שאנשים הולכים לסין להשתלות איברים, שם האיברים הרבה יותר זמינים מאשר בארצות הברית", אמר.

הסיבה לכך היא שאנשים "לא יודעים שהאיברים שהם מקבלים עשויים להיות של מתרגלי פאלון גונג או של אסירים פוליטיים אחרים שנרצחים [בעבור איבריהם], כך שהממשלה הקומוניסטית מרוויחה ממכירת האיברים שלהם", אמר קוק.

הוא קיווה שהמחוז יוכל ליידע את התושבים בנושא כך שאנשים יוכלו לקבל החלטה מושכלת שלא לנסוע להשתלה בסין.

יו"ר הדירקטוריון שרון בולובה, המליצה לחלוק את המידע עם בתי חולים במחוז פיירפקס

היו"ר בולובה הסכימה עם קוק: "זה נושא רציני. אנשים בארצות הברית או במחוז פיירפקס אולי לא מבינים איך האיברים נעשים לזמינים בסין", אמרה.

בולובה אמרה כי בארה"ב האיברים מגיעים מתרומה מרצון, אבל זה לא מה שקורה בסין.

"זה איום ונורא. אנשים פשוט צריכים להיות מודעים לזה. המודעות לנושא הזה היא מאוד חשובה", אמרה.

"כל העולם צריך להכיר את הנושא הזה"

דניאל סטורק, אחד ממנהלי הדירקטוריון, אמר כי התנהלות פסולה של קצירת איברים בכפייה משבשת את "האמון והביטחון".

דניאל סטורק, מנהל נוסף בדירקטוריון, הודה למתרגלים של פאלון גונג על כך שחשפו את המידע החשוב הזה בפני מועצת המנהלים.

"אנחנו יודעים שכל העולם צריך להכיר את הנושא הזה. זה לא יכול להימשך ויש לנו אחריות ליידע את האנשים ולדרוש מכל אחד לקחת אחריות", אמר.

הוא אמר שההשלכות של טרגדיות אלה הן מעבר לזה מכיוון שחברה צודקת ונכונה מבוססת על אמון וביטחון. "אם זה קורה באיזה שהוא מקום בעולם, עלינו להילחם כך שאף אחד לא יסכים לקבל את זה שזה קורה, וידרוש להפסיק את זה", אמר סטורק.

מנהל אחר בדירקטוריון, ג'ף מקאי, הציע לדירקטוריון ללכת בעקבות החלטת בית הנבחרים ולהביע תמיכה בהחלטה 343.

מתרגלי פאלון גונג מקומיים משתתפים במצעד יום העצמאות של פיירפקס ב- 4 ביולי 2019, מצעד שהמסורת לו החלה בשנת 1967

פיירפאקס נמצאת בצפון וירג'יניה, ובסמוך לוושינגטון הבירה, ובהיותה במיקום זה, פיירפקס היא אחת המחוזות המאוכלסים והאמידים באזור. מתרגלי פאלון גונג מקומיים מעורבים באופן פעיל באירועים קהילתיים במשך שנים רבות, כמו מצעדים, חגיגות ראש השנה הסינית, ומציעים לציבור הדרכה של תרגילי פאלון גונג ללא תשלום.