(Minghui.org)

במשך 3 ימים בחודש יולי 2019 נעצרו 15 תושבי העיר ג'יאה-מו-סי שבפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג. הם נעצרו משום שסירבו לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בתחילת חודש יולי דווח מספר מעצרים של קבוצות מתרגלי פאלון גונג בכל המדינה ובכלל זה בפרובינציות ג'י-לין- לפחות 24 מתרגלי פאלון גונג ושני בני זוג נעצרו בעיר ג'י-לין, פרובינציית ג'י-לין

סצ'ואן-28 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד בעיר צ'נג-דו

הה-ביי-9 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הה-ביי

שאן-דונג-8 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בעיר ג'י-נאן בפרובינציית שאן-דונג, 3 נותרו במעצר

ליאו-נינג- לפחות 35 מתרגלי פאלון גונג נעצרו תוך יומיים בפרובינציית ליאו-נינג

13 מתרגלים נעצרו ביום אחד בעיר שן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג

דווח שהמעצרים בעיר ג'יאה-מו-סי תוזמרו על ידי משרד הביטחון הציבורי בפרובינציה. כמה מתחנות המשטרה המקומיות קיבלו הוראה למלא מכסה של מעצרים. השוטרים ניטרו במצלמות מעקב את הטלפונים של המתרגלים ואת הפעילויות היומיומיות שלהם, ועקבו אחריהם פיזית טרם בוצעו המעצרים.

גב' פנג גווי-פן נעצרה ראשונה ב-25 ביולי. גב' צ'ה הונג-יו שביקרה אותה נעצרה אף היא. השוטרים ערכו חיפוש בבתי שתיהן והם מנטרים כעת את בתיהן כדי לעצור מתרגלים נוספים שיגיעו לביקור.

על אף שגב' פנג שוחררה באותו ערב עקב מצבה הרפואי, גב' צ'ה נותרה במעצר בתחנת משטרת צ'אנג-צ'ינג לחקירה. נמסר שהמשטרה ניסתה לכפות עליה לספק מידע על אתר ייצור חומרים מקומי.

למחרת בבוקר, ב-26 ביולי פרצו שוטרי תחנת צ'יאן-ג'ין לביתה של גב' פאן גווי-צ'ין ערכו חיפוש ועצרו אותה מול בעלה המרותק למיטה. הם החרימו את כל ספרי הפאלון גונג שלה, תמונה של מייסד השיטה וחומרים הקשורים לשיטה.

בצהרים המשטרה עצרה את בנה ובתה של גב' פאן שאף אחד מהם אינו מתרגל פאלון גונג. המשטרה איימה לעצור גם את אחותה הצעירה של גב' פאן שנאלצת לכן לגור הרחק מביתה כדי להסתתר מהמשטרה.

קבוצת שוטרים נוספת פרצה לביתו של מר יאנג מין-ג'יאנג ב-26 ביולי לפנות ערב. הם ערכו חיפוש וביזה והחרימו את המחשב שלו. מר יאנג נלקח לחקירה בתחנת משטרת צ'אנג-אן. המשטרה עצרה באותו היום גם את המפקח שלו בעבודה וגם עמיתים לעבודה שהוחזקו בתחנה עד לשעה 9 בערב, במטרה ליצור עליו לחץ מצד הסביבה האנושית סביבו.

מר יאנג נעצר במעצר מינהלי למשך 10 ימים במרכז המעצרים של ג'יאה-מו-סי.

כמו כן אומת שמר צ'ה ווי-צ'י בן 86, מתרגל בשם דואן, מתרגלת בשם שי ועוד מתרגל ששמו עדיין לא ידוע נעצרו אף הם ב-26 ביולי 2019.

ב-27 ביולי נעצרו עוד 7 מתרגלים. (שמותיהם בכתבת המקור באנגלית)

היו גם מתרגלים שהוטרדו על ידי שוטרים ששהו מחוץ לבתיהם כדי לנטר אותם.

עוד פרטים מתבררים עדיין לגבי המעצרים האלה.

נמסר שסוכני משרד הביטחון הציבורי נמצאים עדיין בעיר ג'יאה-מו-סי בזמן כתיבת המאמר ולכן לא ברור אם צפויים עוד מעצרים או שהייה במעצר של מתרגלים מקומיים.