(Minghui.org) גב' לואו צאי-סן מנפת יאן-שואו בפרובינציית היילונג-ג'יאנג נעצרה באוגוסט 2018 בשל אמונתה בפאלון גונג.

פאלון גונג, הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה לשיפור הגוף והנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

המשטרה החרימה מביתה 58,000 יואן ומסרבת להחזירם. בני משפחתה של גב' לואו פנו לתחנת המשטרה פעמים רבות לבקש את החזרת הכסף שהוחרם.

תמונה: גב' לואו עם נכדיה

השוטר גאו טען בתחילה שהכסף הוא חלק מראיות התביעה והם יוכלו להחזירו רק אחרי משפטה של גב' לואו.

אולם כשהמשטרה מסרה את תיק החקירה למשרד התביעה של א-צ'נג ב-7 באוקטובר הכסף לא הוזכר בו. כשהתובע הוציא כתב אשמה נגד גב' לואו והעביר את תיק החקירה שלה לבית הדין של א-צ'נג, גם הוא לא כלל את הכסף ברשימת הראיות.

השופט הבהיר לעורך הדין ולבני משפחתה של גב' לואו שהכסף שהוחרם לא שייך לתיק החקירה.

בנה של גב' לואו שהיה זקוק לכסף לעסקיו, מצא את השוטר גאו ב-7 בדצמבר 2018 אחרי השימוע בבית הדין ודרש שוב את הכסף בחזרה. הפעם אמר השוטר גאו שהכסף יוחזר אחרי שהשופט יגזור את הדין.

לאחרונה אומת שעל גב' לואו גזרו שנה וחצי מאסר משום שסירבה לוותר על אמונתה, אבל המשטרה עדיין לא החזירה את הכסף למשפחתה.

לכתבה קודמת:

Ms. Luo Caisen in Heilongjiang Province Illegally Tried Without Notification