(Minghui.org) מצוקתה של משפחת וואנג מהעיר לין-ג'יאנג מפרובינציית ג'י-לין החלה כאשר המשטר הקומוניסטי הורה ב-1999 על הרדיפה נגד אמונתם הרוחנית בפאלון גונג.

בשל סירובם לוותר על אמונתם המשותפת, מר וואנג שו-צ'ין ושני בניו נעצרו ונכלאו שוב ושוב. מר וואנג ובנו הבכור מינג-ג'י מתו בהפרש של 9 חודשים זה מזה בין השנים 2016 ל-2017 אחרי עשור של סבל.

תמונה: מר וואנג שו-צ'ין

תמונה: מר וואנג מינג-ג'י

מצוקה נוראה של המשפחה

האב, מר וואנג שו-צ'ין, החל לתרגל פאלון גונג ב-1996. הוא זקף לזכות השיטה את החלמתו מבעיות קיבה חמורות, כתף קפואה ובקע במעי הדק.

עם תחילת הרדיפה ב-1999 הרשויות כפו עליו להסגיר את כל ספרי הפאלון גונג שלו ולכתוב הצהרה בה הוא מוותר על אמונתו. יותר מאוחר הוא נשלח למחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג-גואו לשנתיים וחצי, ללא הליך משפטי תקין כלשהו, לאחר שנעצר ב-2002.

הסוהרים במחנה הזריקו לו סמים הורסי עצבים שגרמו לו לפתח דמנציה, אבדן זיכרון ואבדן כמעט מוחלט של ראייתו.

טרם שוחרר לקראת ראש השנה הסינית ב-2004 , מנהל המחנה הצליח לסחוט ממשפחתו 2000 יואן.

במשך 11 שנים נותר מר וואנג מרותק למיטתו בטיפולה של אשתו. כשאשתו לקתה בשבץ בפברואר 2015 ונעשתה משותקת, הבן הבכור מינג-ג'י לקח על עצמו את האחריות לטפל בשני הוריו המרותקים למיטה, חרף נכותו ומחלת השחפת בה לקה בהיותו במחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג-ג'ואו.

מר וואנג מינג-ג'י נשלח לכמה תקופות מאסר במחנה העבודה, לאחר שנסע לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. הוא היה עצור במחנה העבודה בכפייה במשך 4 שנים ו-5 חודשים בסך כולל.

במחנה נחשף מינג-ג'י לעינויים אכזריים שכללו בין היתר מכות וחשמול על ידי אלות מחשמלות.

זמן קצר אחרי שהחל לטפל בהוריו, גופו נכנע לתשישות פיזית שגרמה למותו ב-20 במאי 2016 כשהוא רק בן 44.

אחרי מותו הטרגי של אחיו, הבן הצעיר מר וואנג ווי-ג'י – שחזר מהכלא אחרי 7 שנים ו-3 חודשים בשל תרגול בפאלון גונג – החל לטפל בהוריו.

תוך זמן קצר סבל מבקע בחוליית המותן ולא יכול היה לקום עקב הכאב החד בגבו. הוא נאלץ לשלוח את אמו למרכז סיוע לנכים.

במהלך כמה חודשים לאחר מכן, מצבו של האב התדרדר במהירות. הוא לא שלט עוד על צרכיו והיה מבולבל מרוב הזיות. אחרי 13 שנות סבל הוא מת ב-10 בפברואר 2017 בגיל 66.