לחלק הראשון

הנושא של היחס לתאווה הוא חשוב מאוד עבור מטפח. עם זאת, אנחנו מתרגלים בתוך החברה הרגילה. גם אחרי שנים רבות של טיפוח, הרבה מתרגלים תוהים איך לאזן את הדברים. בניגוד לנושאים אחרים, הנושא הזה פחות מועלה בשיתופים בין מתרגלים, ובמיוחד לא בקבוצות לימוד פא גדולות.

להלן אוסף שני של מאמרים נבחרים שפורסמו במינג-הווי, המייצגים את הרמות השונות וההבנות השונות של מתרגלים ברחבי העולם. אנו מקווים שמתרגלים חדשים וותיקים ימצאו בהם תועלת.

לשאת אי-נאמנות מצד בעלי

מתרגל מערבי: לשפר את ההבנה לגבי התאווה ולפרוץ את ההחזקה הזאת

ניתוח של מחשבות פרועות הנובעות מרגש

ההתנסות שלי בסילוק התאווה

שיתוף התנסות עם מתרגלים צעירים

להתגבר על הצ'ינג באופן הגיוני

ההתנסות שלי בסילוק התאווה

החזקה לתאווה מנעה ממני להיטמע בפא

הישמרו מ"דברים פעוטים" בטיפוח

מתרגל מערבי: המאסטר הרים אותי מעלה ודחף אותי קדימה

לסלק החזקה לתאווה המינית

לסלק את התאווה מכל מחשבה ומחשבה

היה זהיר לגבי תאווה מינית

להיפטר מההחזקה לתאווה מינית ואנוכיות – להיטמע בפא

קטגוריה: שיפור אישי