(Minghui.org) הוועדה הלאומית של המפלגה הרפובליקנית בארה"ב (RNC) העבירה ב-2 באוגוסט 2019 פה אחד החלטה לגנות קצירת איברים בכפייה בסין. ה-RNC "גינתה בתקיפות את הפרקטיקה של קצירת איברים לא רצונית בסין".

שון סטיל, לשעבר יושב הראש של המפלגה הרפובליקנית בקליפורניה הוא חבר ועדת RNC של קליפורניה. הוא הציג את ההחלטה אחרי ששמע על מסקנות הטריבונל העממי העצמאי בלונדון ב-17 ביוני 2019 (ראה זרקורי התקשורת התמקדו על מסקנות הטריבונל בלונדון לגבי פשעי קצירת איברים בסין), שקבע כי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים במשך שנים רבות וכי הטרגדיה הזאת עדיין נמשכת.

בהתייחס לסוגיית קצירת האיברים, הטריבונל הייתה, לדבריו "קרוב לוודאי קבוצת איתור העובדות החשובה ביותר" ש"נכנסה ללב העניין" של הסוגיה. סטיל קרא לבדיקות הרפואיות להתאמה לתרומת איברים בתוך בתי כלא סינים "אכזריות בצורה שלא תיאמן". הוא מתייחס לפרקטיקה הזאת כדומה למה שעשו הרופאים הנאצים שניהלו ניסויים רפואיים באסירים יהודים כמו למשל ד"ר ג'וסף מנגלה הידוע לשמצה, שראשית מיין אותם ואחר-כך ניהל עליהם ניסויים רפואיים במחנות ריכוז בגרמניה.

סטיל שמע לראשונה על הסוגיה הזאת במהלך נסיעה להלסינקי, פינלנד, שם ראה מתרגלי פאלון גונג מעוררים מודעות בתצוגת רחוב. הוא התקשה להאמין לכך. "איזו מן חברה תרשה לכך לקרות?" הוא שאל. אבל עוד ועוד דוחות של ארגונים עצמאיים אימתו את קיומם ושיעורם של הזוועות האלו.

"באמריקה, אינך יכול להשיג איבר אנושי חי תוך שבועיים. זה לוקח שנה, זה לוקח זמן ארוך. אנשים מתים כל יום בהמתינם לתורם מרצון", ציין סטיל. הוא הוסיף שהאכזריות תביא לעוד תשומת לב בחברה הבין-לאומית: "זה לא יכול להיעלם מפני שאלפי קורבנות מעורבים בכך בכל שנה בסין, זהו מספר גדול מכדי להסתירו", הוא אמר.

להלן הטקסט המלא של ההחלטה בחסות משרד היועץ של RNC:

החלטה בנוגע לקצירת איברים בסין

הואיל ובחלק הארי של שני עשורים, המשטר הקומוניסטי בסין מעורב בפרקטיקה המרושעת של הסרת איברים בכפייה להשתלות מאסירים כלואים; ומאמינים שאנשים אלה הם "אסירי מצפון", מוסלמים, טיבטים בודהיסטים, נוצרים ומתרגלי פאלון גונג;

והואיל ולסין יש זרם של "תיירות השתלות" בו יחידים הזקוקים בצורה קריטית להשתלות נוסעים לסין כדי לשלם אלפי דולרים לאחד מ-60,000 עד 90,000 ניתוחי השתלות הנערכים בסין מדי שנה- שזה הרבה מעבר למספר של תרומות האיברים שלהם מרצון;

והואיל ובתי חולים סינים מסוגלים בתי חולים מסוגלים לתזמן השתלות של איברים חיוניים תוך שבועיים, מה שמציע אינטואיציה מצערת בנוגע ל"תרומה" של איברים אלה;

והואיל ולעומת זאת המערכת המפותחת מאוד של תרומת איברים באמריקה דורשת ממקבלי האיברים להיכלל ברשימת המתנה קפדנית הדורשת מהמועמדים להמתין מאות ימים להשתלה שאת מועדה המדויק לא ניתן לצפות, ושלעתים קרובות אינו מגיע בזמן;

והואיל שמאמינים שמאז 2000 מאות אלפי אנשים נרצחו ואיבריהם נקצרו בצורה לא רצונית;

והואיל וביוני 2019 הטריבונל העצמאי על סין הכריז על ממצאיו, שהמשטר בסין מבצע במשך עשורים הסרת איברים שיטתית בכפייה מאסירי מצפון;

והואיל והפרלמנטים של קנדה והאיחוד האירופי, כמו גם ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקניאימצו החלטות המגנות קצירת איברים מאסירי מצפון;

והואיל והשליחים המיוחדים של האו"ם קראו לממשלה הסינית לקבל אחריות על מקורות האיברים המשמשים לפרקטיקה של השתלות, וההסתדרות העולמית הרפואית, האגודה האמריקנית להשתלות והאגודה להשתלות קראו לסנקציות על הרשויות הרפואיות הסיניות;

לפיכך התקבלה החלטה ש-RNC תגנה בתקיפות את הפרקטיקה של קצירת איברים בכפייה בסין;

והתקבלה החלטה ש-RNC מתייחסת לקצירת איברים לא רצונית של סין כאל הפרה מרכזית של זכויות אדם.